Havisen i Arktis har aldri vært mindre: Spådommene har blitt virkelighet

En ny rapport viser at havisutbredelsen i Arktis aldri har vært mindre på vinterstid, siden satelittmålingene startet tidlig på 1980-tallet. Lite snødekke og yngre is er hovedårsakene.

RV-Lance- fryst i isen under N-ICE2015-toktet

Forskningsskipet Lance fryses inn i isen nord for Svalbard, og ble forskningsbase i den arktiske drivisen. Skipet fulgte isen fra den frøs til i januar til den smeltet utover sommeren 2015.

Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

Hver vinter fryser havisen, og hver sommer smelter den. Slik har det artet seg så lenge mennesker har kunnet måle havisutbredelse.

Men en ny trend truer nå havisen i Arktis. Fremdeles fryser havisen om vinteren, før den smelter sommerhalvåret, men mens stadig større deler smelter, er det mindre og mindre som fryser til på vinterhalvåret.

Ved hjelp av nye metoder, har forskerne funnet flere årsaker til dette.

– Vi ser en utvikling som peker i retning av at vi ser redusert isdekke både om sommeren og vinteren, sier seniorforsker ved Polarinstituttet, Sebastian Gerland.

ICE-tokt

Forsker Sebastian Gerland har spesialisert seg på hav og havis, og jobber for Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

Isen blir yngre og yngre

Gerland er blant forskerne som står bak den omfattende rapporten om havisen i Arktis.

Rapporten sier at siden man begynte målinger med satellitter, har utbredelsen av havis i Arktisk aldri vært lavere om vinteren enn den er nå.

Årsaken er hovedsakelig at etter hvert som større deler smelter, blir isen yngre og yngre for hver gang den fryser til igjen. Det gjør at isen blir mindre, og ikke minst tynnere. Deretter oppstår problemene. For ny is har andre egenskaper enn eldre is. Jo nyere isen er, desto mer salt består isen av. En konsekvens av dette er at yngre is smelter raskere.

– Det blir en slags forsterkende effekt. Mindre is fører til yngre is, som fører til at mer is forsvinner, forklarer Gerland.

Forskere på isen Kvinnelige forskere Forskere pÃ¥ isen

Tre av forskerne som prøver å forstå betydningen av den nye, tynne og yngre havisen i Arktis.

Foto: Amelie Meyer / Norsk Polarinstitutt

Rapporten sammenligner tall fra 1985 med 2017. Ut ifra disse tallene ser vi at den eldste isen, den som er fem år og eldre, nesten er fraværende i 2017, sammenlignet med 1985.

Lite snø skaper kjedereaksjoner

Det er ikke første gangen havforskerne slår alarm om urovekkende tilstander i Arktis. I løpet av de siste tretti årene har havisen i Arktis forandret seg drastisk, og minket både i utstrekning og i tykkelse.

Det den nye forskningen viser er at dette skjer stadig raskere. Ifølge rapporten er de ti laveste havutbredelsene i Arktis observert de siste elleve årene. Det er i sommerhalvåret den største reduksjonen har funnet sted.

Og mens det tidligere har vært størst oppmerksomhet rettet mot tynnere is, fastslår de nå også at mengden is blir mindre.

Ved å ta høyde for hvilken betydning snødekke har å si for issmeltingen, har forskerne kommet frem til hvor kritiske konsekvenser snøen har å si i Arktis. Snøen kan på ulike måter både bidra til at snøen smelter, og at den fryser.

RV Lance i snøstorm på Svalbard

Forskningsskipet Lance i snøstorm.

Foto: Mats Granskog / Norsk Polarinstitutt

I dag er det mindre snø på isen, noe som betyr at det sjeldnere dannes ny is. Sammen med det faktum at havisen blir yngre, tynnere og mindre, blir dette en ekstra faktor som bidrar til stadig mindre utbredelse av havis i Arktis.