Hopp til innhold

Havforskningsinstituttet: Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid

En ny studie viser at et oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil endre økosystemet i Norskehavet og Barentshavet permanent.

Havet og kjærligheten

Et større oljeutslipp vil ifølge forskere påvirke fisket i Lofoten, Senja og Vesterålen. Her fra Gryllefjorden på Senja.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi ser helt klart at økosystemet ikke klarer å komme tilbake til den tilstanden det var i før et oljeutslipp.

Erik Olsen er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet. I fire år har en forskergruppe studert hvordan oljeutslipp vil virke på økosystemene i Norskehavet og Barentshavet.

En ny studie viser at et større oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) føre til varig endring i økosystemene.

Disse nye funnene tyder på at konsekvensene av et oljeutslipp er langt mer alvorlige enn man har trodd tidligere.

Havforskningsinstituttets råd er å unngå aktivitet som kan endre plante- og dyrelivet.

– Studien er den beste som er gjort så langt til å vise hvor viktig det er å verne disse områdene, mener Olsen.

Rammer sild og hyse hardt

Havforskningsinstituttet har laget en datamodell som simulerer følgene av et oljeutslipp. Alt fra alger, sjøpattedyr, sollys og fisk ble tatt med.

Erik Olsen

Forskningssjef Erik Olsen sier at et oljeutslipp vil få mye større konsekvenser i Norskehavet og Barentshavet enn man har trodd tidligere.

Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

– Vi påførte økt dødelighet på yngel blant torsk, hyse og sild. Disse artene er blant de viktigste der, forklarer Olsen.

Studien bekrefter at torskebestanden kommer tilbake til det naturlige nivået etter fem til ti år. Hyse og sild er det verre med.

– Hysen responderer mye mer kaotisk. Et oljeutslipp kan føre til at arten får en kraftig nedgang eller oppgang. Silda lå langt under nivået den var på før et oljeutslipp.

– Frykter for bestandene og levebrødet

Norskehavet og Barentshavet er de mest verdifulle områdene for norske fiskere. Næringen skaper verdier for over 100 milliarder kroner årlig.

Studien viser at et oljeutslipp vil påvirke fisket, både på kort og lang sikt. Dette vil føre til en nedgang i fangstverdien.

Norges Fiskarlag tar imot den nye studien med bekymring.

– Vi frykter for bestandene og levebrødet vårt. Det er urovekkende at vi får bevis på det vi kanskje har fryktet i lang tid, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Han mener myndighetene i større grad bør legge vekt på rådene fra forskerne.

– Det er de som har det beste bildet av prisen man må betale hvis det går galt.

Fiskebåt

Fiskeri er viktig for norske kystsamfunn. Ved kaia på Senja står fiskebåtene tett i tett. Ved et oljeutslipp vil næringen kunne gå glipp av store verdier.

Foto: Petter Strøm / NRK

Oljeboring på tross av faglige råd

Denne uken starter prøveboring nær Trænarevet i Nordland, som er fullt av korallrev.

Dette er et område både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet før har frarådet å bore i.

Nå har direktoratet snudd, og gitt grønt lys til det tyske oljeselskapet Wintershall DEA.

Feltet ligger i nært verdens største kaldtvannskorallrev ved Røst, verdens største torskestamme ved Lofoten, og en av Europas største sjøfuglkolonier.

– Norge må bli flinkere til å lytte til hva vitenskapen sier om de unike naturverdiene i havområdene våre, sier Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Han reagerer på de nye funnene fra Havforskningsinstituttet, og mener Lofoten, Vesterålen og Senja så raskt som mulig bør sikres varig vern.

– Disse områdene er umistelige, og eventuelle oljeulykker der og i tilstøtende områder vil kunne få katastrofale følger for naturen.

West Hercules in the Barents Sea

Riggen West Hercules skal bore letebrønnen «Toutatis» ved Trænarevet sør for Røst. Riggen er i øyeblikket på vei nordover og befinner seg utenfor kysten av Trøndelag.

Foto: Ole Jørgen Bratland