Hopp til innhold

Havforskningsinstituttet: – Oppdrett kan umulig være årsaken til dødsalgen

Oppdretterne kan ikke klandres for oppblomstringen av alger som har tatt livet av 7,7 millioner laks. Det er konklusjonen fra forskere ved Havforskningsinstituttet.

Laksedød etter algeinvasjon

DØD ETTER ALGEANGREP: Bilde tatt av overvåkingskamera hos Salaks AS i Sør-Troms viser død laks i bunnen av en merd etter at algene Chrysochromulina leadbeateri invaderte oppdrettsanlegget.

Foto: Salaks AS / NTB scanpix

Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene. Det utgjør mer enn 13.200 tonn laks.

Flere aktører har pekt på at næringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen, blant andre fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne og tidligere fiskerisjef i Trøndelag Alf Albrigtsen.

Karin Kroon Boxaspen, fagdirektør Havforskningsinstituttet

FAGDIREKTØR: – Vi vet hvor alle oppdrettsanleggene er, hvor mye fisk som er der og ut fra data kan vi beregne utslippene som kan bidra til mat til algene, sier Karin Kroon Boxaspen.

Foto: Erlend Astad Lorentzen

Forskere har likevel pekt på at det ikke har vært noe faglig grunnlag for å beskylde næringen. Det er nettopp denne sammenhengen forskere ved Havforskningsinstituttet nå har undersøkt.

De konkluderer med at oppdretterne ikke kan klandres for algeoppblomstringen.

– Oppdrett kan umulig være årsaken til denne algeoppblomstringen. Det står forholdsvis lav tetthet av oppdrettslaks i disse områdene i forhold til mange andre områder i Norge, sier fagdirektør ved Havforskningsinstituttet Karin Kroon Boxaspen.

Havet er farget grønt av alger

TAP: 7,7 millioner laks er døde etter algeutbruddet i nord, men nå har forskere konkludert med at oppdrettere selv ikke er skyld i algeoppblomstringen. Algene har forårsaket at cirka fire prosent av den norske lakseproduksjonen nå blir dyrefôr.

Foto: Ballangen Sjøfarm

– Oppdrettsanlegg kan ikke være årsaken

Undersøkelsene bygger på en risikovurdering Havforskningsinstituttet jobber med. Der ser forskerne på effekter av næringssalter og organisk materiale ut fra norske oppdrettsanlegg.

Næringssalter fungerer som mat eller gjødsel for algene, finnes i havet og slippes også ut fra for eksempel landbruk eller oppdrettsanlegg.

Forskerne har brukt data fra risikovurderingen og gjort en beregning for områdene der den giftige algeoppblomstringen nå skjer.

– Når vi tar utgangspunkt i hvor mye fisk som står i disse områdene, og regner hvor mye næringssalter som kommer ut, finner vi ut at det i beste fall bidrar til en vekst på 5–10 prosent alger, sier Boxaspen.

– Vil det si at beskyldningene om at oppdretterne selv er skyld i laksedøden – er feil?

– Vi vil si at det er feil. Det er veldig mange ting som skal klaffe for at en bestemt alge skal blomstre opp om våren. Det er mye næringssalter i sjøen om våren, og beregningen viser at det er veldig lite disse oppdrettsanleggene kan bidra med. De kan dermed ikke være årsaken, sier Boxaspen.

Forskerne kan likevel ikke utelukke at næringssalter fra oppdrettsanleggene er med på å forlenge algeoppblomstringen når den først er i gang, sier fagansvarlig ved Havforskningsinstituttet Karin Kroon Boxaspen.

Elisabeth

DØD FISK I KASSER: Som daglig leder i Northern Lights Salmon har Elisabeth Balteskard vært fortvilet over fiskedøden ved anlegget i Grovfjorden i Sør-Troms.

Foto: Northern Lights Salmon

En dyretragedie, høyere laksepris og permitteringer

Det er skadelig oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri som har forårsaket laksedøden i Nordland og Troms, ifølge Havforskningsinstituttet.

Algene produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller slik at fisken ikke får oksygen.

Laksedøden har ført til høyere laksepriser, levende laks har blitt evakuert, mens død laks har blitt malt til dyrefôr.

Oppdrettere har kalt det en dyretragedie, mens Fiskeriministeren har betegnet situasjonen som svært alvorlig.

Deler av Ofotfjorden har nærmest blitt tømt for fisk, og oppdrettere i Sør-Troms og nord i Nordland har i dagevis jobbet på spreng for å ta hånd om situasjonen.

Salgsverdien av fisken som har gått tapt er anslått til over 2,4 milliarder kroner. Ansatte i oppdrettsnæringen har fryktet for fremtiden, og slakteriene har varslet omfattende permitteringer.

Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene.

Et utbrudd av alger langs kysten i Troms og Nordland har drept over 7,7 millioner laks de siste ukene.

– Enklere situasjon å forholde seg til

Klima og miljøminister Ola Elvestuen sier det er bra at Havforskningsinstituttet er så tydelig om at der ikke er en direkte sammenheng.

– Det gjør dette enklere å forholde seg til, selv om det ikke gjør situasjonen bedre for dem som har vært utsatt for denne enorme fiskedøden, sier Elvestuen.

Fortsatt gjenstår det å finne svar på hvordan man kan forhindre at det samme skal skje igjen, og Elvestuen understreker at vi fortsatt vet for lite om hvordan havene våre endres av å bli utsatt for forskjellig påvirkning.

– Det som påvirker havene våre mest er klimaendringer og global oppvarming, og vi må vite mer om hva dette kan føre med seg samtidig som vi må jobbe hardt for å redusere klimautslippene, sier Elvestuen.

Algen

DØDELIG: Algen Chrysochromulina leadbeateri er dødelig for oppdrettslaks som ikke kommer seg unna algen.

Foto: Havforskningsinstituttet

– En våroppblomstring er vanlig

Algen som har forårsaket det hele er vanlig langs norskekysten. Det er 28 år siden Norge stod overfor et lignende algeutbrudd.

For at algen skal kunne vokse, må den kunne holde seg nært overflaten.

Sol og lite vind og strøm gjør at algen får blomstre i fred, men det er vanskelig å si hvor lenge en oppblomstring kan vare.

– Det er veldig mange ting som spiller inn i en algeoppblomstring, men en våroppblomstring er vanlig. Som regel er det ikke denne algen som vinner vårkappløpet i havet, sier fagdirektør ved Havforskningsinstituttet, Karin Kroon Boxaspen.