Hopp til innhold

Havarikommisjon fant sikkerhetskritiske forhold på «Hunter»

Havarikommisjonen har avdekket tre forhold i undersøkelsen av fiskefartøyet «Hunter», hvor en latvisk fisker falt over bord forrige uke, som er av slik art at kommisjonen nå informerer Sjøfartsdirektoratet om forholdene.

MS Hunter, mistet et mannskap da en latvisk mann falt over bord. Her har de lagt til kai i Tromsø.

«Hunter», til kai i Tromsø etter ulykken.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Varselet omhandler forhold knyttet til språkkunnskaper, forhold knyttet til transport av agn og forhold knyttet til arbeidsprosessen med kobling av teiner til line, skriver Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen er i en tidlig fase av undersøkelsen av hendelsen hvor en latvisk statsborger i 30-årene falt over bord og er antatt omkommet.

Nå råder Havarikommisjonen følgende ovenfor Sjøfartsdirektoratet:

  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer nødvendig engelskkunnskaper for besetningen på fiskefartøyet Hunter slik at sikker drift kan ivaretas.
  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer at transporten av agn om bord gjøres på en slik måte at dette ikke utsetter besetningen for risiko for å falle over bord.
  • Havarikommisjonen tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet sikrer arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line slik at det ikke oppstår risiko for fall over bord.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra rederiet som eier båten «Hunter», men de ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Rederiet ønsker ikke å kommentere noe rundt saken før politi og havarikommisjon er ferdige med sine undersøkelser og det foreligger en endelig rapport, sier informasjonsansvarlig i organisasjonene Fiskebåt, som representerer rederiet, Odd Kristian Dahle.

Påvirket situasjonen

Dag Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdeling i Havarikommisjonen, sier at de bare er innledningsvis i undersøkelsen.

– Etter den innledende undersøkelsen vi har hatt om bord så velger vi å fremme et sikkerhetskritisk varsel. Det gjør vi fra tid til annen når vi mener å ha avdekket et forhold som er så alvorlig at det bør rettes opp før vi får gitt ut vår endelige rapport.

Les også: Latvisk statsborger antatt omkommet: – Flere båter med på å lete

Skjermbilde av båten Hunter i Barentshavet. 31.01.23
Skjermbilde av båten Hunter i Barentshavet. 31.01.23

Liseth sier det ikke er vanlig at de kommer med slike varslinger, men at det forekommer. Han mener at sikkerheten om bord har vært påvirket i vesentlig grad som følge av funnene Havarikommisjonen har gjort.

– Hvor sannsynlig er det at ett eller alle av disse punktene ført til at den latviske statsborgene falt over bord?

– Jeg vil ikke gå mer inn på de enkelte problemstillingene enn det som står i vår sikkerhetskritiske funn, men vi mener at dette har påvirket situasjonen og at det kan påvirke en fremtidig situasjon.

Han understreker at de forholdene de varsler om nå må rettes opp i for at bemanningen om bord har en sikker og trygg arbeidsplass. Liseth sier det nå er viktig at Sjøfartsdirektoratet og rederiet nå tar tak i disse punktene.

Dag Liseth, Statens havarikommisjon

Dag Liseth, Statens havarikommisjon, sier at det ikke er vanlig at de kommer med slike varsling før en rapport er ferdig, men at det denne gangen var nødvendig.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Tre punkt

I den foreløpige rapporten skriver Havarikommisjonen at flere av mannskapet hadde så dårlige engelskkunnskaper at Havarikommisjonen vurderer at det har vært vanskelig å oppfatte både arbeidsprosedyrer og sikkerhetsinstrukser slik at arbeidet kunne gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte.

– Dette gjelder spesielt for personell som skal ha en rolle i krisesituasjoner, skriver Havarikommisjonen.

Et annet punkt som Havarikommisjonen trekker frem er at besetningen før haling av teiner måtte de klargjøre agn for teinene.

– Denne prosessen startet med at besetningen måtte frakte agnet i bøtter fra akterdekket frem over transportbåndet og til fremre arbeidsdekk.

Dette gjorde at besetningen måtte bevege seg fremover på båndet med lite eller ingen fysisk sikring fra å falle over bord.

Det siste punktet Havarikommisjonen trekker frem er knyttet til arbeidsprosess med kobling av teiner til line. Den skal ha foregått slik at to fiskere måtte jobbe på et usikret akterdekk med stor fare for å falle over bord.

– Fysisk kontakt med kobling av teine til line utgjorde en risiko for å bli dratt med linen. Fall over bord i Barentshavet med de rådende arktiske forhold gir stor sannsynlighet for tap av liv.

Les også: Sjømannsforbundet vil at alle skal ha samme sikkerhetsutstyr som Kai Ronny

Kai.
Kai.