Hasvikordfører med klar melding: – Staten må overta ferga

Hasvikordfører Eva Husby mener fergeproblemet til øysamfunnet kun har en løsning: At fergesambandet blir overtatt av staten og omgjort til riksvei.

Fergebefaring i Hasvik

Varaordfører Lars Hustad (t.v), ordfører Eva Husby tok i dag imot Stortingsrepresentant Kåre Simensen og Sverre Myrli, medlem av transportkomité på Stortinget (Ap).

Foto: Rune Berg / NRK

Og det var et tydelig krav Husby framførte for stortingsrepresentantene Kåre Simensen og Sverre Myrli som i dag besøkte Hasvik. Myrli sitter for øvrig i transportkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget.

– Jeg har full forståelse for frustrasjonen. Slik situasjonen er i dag er det rett og slett for dårlig. Det kan ikke være slik at fisk blir stående i dagevis på kaia fordi det ikke er mulig å transportere den til markedet, sier han.

Myrli karakteriserer situasjonen med den vanskelige fergeforbindelsen som tankevekkende, all den tid fiskebrukene både i Hasvik og Breivikbotn går godt, mens fergeforbindelsen er problemet.

– Det er ikke holdbart, slår Myrli fast.

Fergeproblemene til Hasvik har ført til at innbyggerne har stilt krav om at de gamle fergene må settes inn i trafikk igjen.

Enkelte har sågar vurdert å flytte fra kommunen fordi kommunikasjonen har blitt så vanskelig.

For stort for fylkeskommunen?

Hasvikordføreren hadde invitert transportpolitikeren til Hasvik med håp om hjelp. Hun forteller og at kommunen har engasjert Møreforsking for å få laget en konsekvensutredning slik at alle fakta rundt fergeutfordringene kommer på bordet.

– Samtidig jobber vi opp mot myndighetene for å finne en løsning. Vi håper jo naturligvis også at fylkeskommunen skal være med og hjelpe oss, men jeg tror det ville blitt en helt annen situasjon dersom det som i dag er et fylkesveisamband hadde blitt omgjort til et riksveisamband. Vi tror rett og slett dette sambandet er for stort for fylkeskommunen å handtere, sier Husby.

Sverre Myrli støtter langt på vei kravet fra Husby.

– Dersom ikke fylkeskommunen svinger seg så må vi helt klart se nærmere på hvordan fergesambandet kan bli bedre, sier han.