– Haster med planer for skipsfart i Arktis

– Det haster med å få på plass rammer for sikker, miljøvennlig og effektiv skipstrafikk i Arktis. Slik konkluderer rapporten som utenriksministeren fikk overlevert i går.

Isen i Arktis står i fare for å smelte på grunn av global oppvarming.

Forskerne mener det haster med å få på plass transportplanene for Arktis.

Foto: PETER WEST / AFP

Rapporten fra faggruppa nedsatt av Jonas Gahr Støre, konkluderer med at Polhavet ikke er tilrettelagt for å ta imot en stor trafikkøkning.

Den raske issmeltingen gjør at ekspertene mener det haster med å få på plass planer for hvordan skipsfart skal gjennomføres i Arktis de neste årene.

Sommerisen kan forsvinne

Modeller som faggruppa har lansert, konkluderer med at sommerisen kan ha smeltet fullstendig allerede mellom 2020 og 2040.

– I utvalget har vi imidlertid vært nøye med å si at dette i seg selv ikke skaper mer trafikk. Isforholdene vil fortsatt være en stor utfordring for skipstrafikken som vil påvirke både lønnsomhet, sikkerhet og pålitelighet. Uten at det er tilfredsstilt, så vil det ikke være grunnlag for stor trafikkvekst, sier seniorrådgiver Gunnar Sander fra Norsk Polarinstitutt.

Han er en del av faggruppa som har skrevet rapporten som nå er overlevert til utenriksminister Espen Barth Eide.

(Artikkelen fortsetter under)

Espen Barth Eide

Utenriksminister Espen Barth Eide fikk overlevert rapporten fra forskerne.

Foto: NRK

Ulykker kan få fatale konsekvenser

I rapporten skriver de at en eventuell ulykke vil ha store negative konsekvenser for miljøet.

Gruppa anbefaler at Norge leder an i innsatsen for å møte utfordringene, blant anned ved å arbeide for regelverk, infrastruktur og beredskap, skriver Norsk Polarinstitutt i en pressemelding.

– Rapporten øker kunnskapen om muligheter og utfordringer i nord på et område der Norge har verdensledende kompetanse og sterke interesser. At isen smelter er et alvorlig resultat av klimaendringer. Samtidig blir det enda viktigere å legge til rette for at sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord foregår på en sikker og miljøvennlig måte, sa Barth Eide da han fikk overlevert rapporten.