Hopp til innhold

Harstadpakken mye dyrere enn planlagt

Økte priser, strengere krav til konstruksjoner, og markedssituasjonen er blant tingene som gjør Harstadpakken 900 millioner kroner dyrere.

Harstadpakken

Rundkjøringen i Kanebogen er en del av Harstadpakken.

Foto: NILS MEHREN / NRK

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes sier politikerne ikke fikk det grunnlaget de trengte i 2011 da de tok veipakkebeslutningen.

– Som politiker er jeg avhengig av god planleggingskompetanse, og når det blir såpass store sprekker stiller jeg spørsmål med kompetansen i vegvesenet, sier Bremnes.

Torbjørn Naimak

Sjef i Statens vegvesen, region Nord, Torbjørn Naimak.

Sjef i Statens vegvesen, region Nord, Torbjørn Naimak mener det er lite fruktbart å fordele skyld, men erkjenner at vegvesenet nok kunne gjort en bedre plan – og kostnadsberegning.

– Nå må styringsgruppen heller forsøke å finne løsninger, eksempelvis kan man jo vurdere å ikke gjennomføre alle prosjekter som ligger i Harstadpakken, sier Naimak.

Håper på lavere rente

Harstadpakken skal sikre at Harstad er rustet til å takle trafikale utfordringer i årene fremover. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kostnaden var beregnet til 1620 millioner kroner for omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. Som en følge av overskridelser vil veiprosjektet koste 2,5 milliarder kroner.

Styringsgruppen for prosjektet håper å få utvidet nedbetalingstiden på lånet til Harstadpakken, satt ned rentene, men også økt bompengeavgift er blant forslagene som politikerne nå må vurdere. Som en følge av den store kostnadssprekken blir staten bedt om å bidra med 180 millioner ekstra.

– Betingelsene for at staten skal øke rammene er at bilistene må betale mer i bompenger. Skal det skje må Stortinget godkjenne økningen av brukerbetalingen, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo til NRK.

Overskridelsene på Harstadpakken blir tema på et eget kommunestyremøte i Harstad neste uke.