Harstad-tunnel åpner før tiden

Et av de viktigste tiltakene i Harstadpakken, tunnelen mellom Sama og Seljestad, åpnes om lag tre måneder før det som var planlagt i desember. Tunnelen er viktig for miljø, trafikksikkerhet og for å få bort tungrafikkene gjennom sentrum, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hans Arne Haugland. Nå gjenstår sikringstiltak og brannøvelser før tunnelen er ferdig.