Har tatt opp cirka 2500 pukkellaks

Naturtjenester i Nord har oppdrag for Miljødirektoratet å kartlegge omfanget av pukkellaks i elver i Troms og Finnmark. De melder at så langt er det tatt cirka 2000 pukkellaks gjennom eget uttaksfiske, i tillegg er 500 tatt på ordinært sportsfiske.

Pukkellaks
Foto: Erik Andreassen / NRK