Har ikke sagt et ord gjennom fire ukers varetekt

To av de tre personene som har sittet varetektsfengslet for ulovlig salg av kongekrabbe, har hele tiden nektet å avgi forklaring. Fredag blir alle tre sluppet fri.

Politisperring ved beslagssted i kongekrabbesaken

Politiet har siktet minst 16 personer fra hele landet for omfattende svindel av kongekrabbe fra Finnmark. Her er en politisperring ved et av beslagsstedene i Øst-Finnmark.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De tre finnmarkingene ble varetektsfengslet i slutten av november. Fredag denne uka går fengslingsfristen ut, og påtalemyndigheten har ikke begjært fortsatt fengsling.

– Vi har kommet frem til at det ikke foreligger slik bevisforspillelsesfare at det kan begrunne fortsatt fengsling, sier politiadvokat i Finnmark politidistrikt Are Aarhus til NRK.

Are Aarhus

Politiadvokat i Finnmark politidistrikt, Are Aarhus.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

To av de tre varetektsfengslede mennene kommer fra Båtsfjord, mens den tredje er fra Tana. Politiet mistenker at personene er en del av et nettverk som har fanget og omsatt kongekrabber ulovlig.

Minimum 16 personer fordelt på to nettverk er hittil siktet i saken. De tre finnmarkingene skal alle være en del av det samme nettverket, som ifølge politiet har omsatt for flere millioner kroner.

Nekter straffskyld

Onsdag kom den første dommen i saken. En mann fra Troms i 50-årene, som ikke satt i varetekt, må i fengsel i ett år og fire måneder for ulovlig salg av kongekrabbe. Han har innrømt videresalg av minst 7000 kilo, men nektet å si hvem han hadde fått krabben fra.

Av de tre varetektsfengslede mennene som fredag slippes fri, har kun mannen fra Tana avgitt forklaring. Alle tre har nektet straffskyld.

BESLAG

Under ransakelsene i november ble det tatt beslag i blant annet kongekrabber, penger og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe.

Foto: Politiet

Vegard Aaløkken er forsvareren til en av de siktede fra Båtsfjord, en mann i 40-årene. Han antas å være en av hovedmennene i den omfattende kongekrabbesvindelen.

Mannen har ikke avgitt forklaring, ifølge forsvareren.

– Han har ikke fått nødvendig innsyn i sakens dokumenter og har valgt å benytte seg av retten til å ikke avgi en forklaring. Det vil bli vurdert løpende om han skal gi noen forklaring til politiet.

– Ingen plikt til å medvirke

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius O. Dietrichson, sier det ikke er uvanlig at siktede personer velger å tie.

– Siktede har ingen plikt til å medvirke. Man kan si «lykke til med etterforskningen. Jeg skal ikke hindre dere, gjemme bevis eller ødelegge etterforskningen, men jeg skal heller ikke hjelpe etterforskningen i deres forsøk på å domfelle meg».

– Det er prisverdig i de situasjonene siktede velger å legge kortene på bordet. Da vil man i noen tilfeller få lavere straff. Men man har en rett til å være nøytral, og man skal ikke vurderes som mer skyldig hvis man velger den tilnærmingen.

Kongekrabbe

Mannen som onsdag ble dømt, innrømte videresalg av minst 7000 kilo kongekrabbe.

Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

Bekymret for omdømmet

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, mener svindelsaken rammer omdømmet til hele næringen, og ikke bare dem som er knyttet til transport og omsetning av krabbe.

– Dette er en sak som rammer omdømmet veldig bredt. Den rammer også fiskerne, fordi det er noen som er nødt til å bringe denne krabben på land. Jeg tror mange er bekymret for det totale omdømmet som fiskerinæringen er avhengig av å ha.

Pedersen understreker at de ikke har fått henvendelser om personer i forbindelse med svindelsaken.

– Jeg har ingen oppfatning av hvor omfattende denne saken kan være, like lite som vi hadde det før den dukket opp.

Arne Pedersen

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, sier kongekrabbesaken er en «snakkis» i miljøet, men forteller at de ikke har fått noen tips om personer tilknyttet svindelsaken.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kongekrabbesaken ble rullet opp av Finnmark politidistrikt og Økokrim. Foreløpig er det ukjent hvor mange som er siktet i saken.

Et av nettverkene politiet mener har drevet svindelen, kan ha blitt avslørt da Tollvesenet i sommer fant 377 kilo med kongekrabbe i varebilen til en 51 år gammel mann fra Øst-Finnmark. Han er trolig blant de 16 som politiet har siktet i saken.

Blant de øvrige som er i politiets søkelys er en mor, som er mistenkt i saken, og hennes sønn, som er siktet. Sønnen driver et transportselskap.