Har hentet ut 800 kilo knokler fra Svalbard

Paleontolog Jørn Hurum er svært fornøyd med årets øgle-utgraving på Svalbard.

Øgleutgraving på Svalbard

Et forskerteam har holdt på med arkeologiske utgravinger på Svalbard i to uker i sommer, og ble ferdig på fredag. Her fra starten av utgravinga, da geologer og paleontologer kartla terrenget de skulle grave i.

Foto: Jørn Hurum

– Jeg er kjempefornøyd med sesongen. I sommer har vi hentet ut et fantastisk stort materiale på rundt 800 kilo med knokler fra Flowerdalen. Nettopp det at vi klarer å samle inn så store mengder knokler fra Svalbard er unikt med dette øglegraveprosjektet. Det har ingen gjort før, sier Jørn Hurum, paleontolog ved Universitetet i Oslo og leder for utgravingen, til NRK.

Øglegraverne har holdt på med utgravinger i fjellsiden like nord for Longyearbyen siden 2004. De leter etter fossiler av utdødde marine reptiler, og har tidligere gjort store funn. I 2007 fant de blant annet verdens største og farligste havøgle pliosaur – «Predator X».

- Vi har antakeligvis funnet noen nye arter også i sommer, men vi kommer rett fra utgravinga og har ikke rukket å undersøke dem noe særlig, sier Hurum.

Tror underkjeve kan gi mange svar

Jørn Hurum

Etter to ukers utgraving sa forskerne på Svalbard seg ferdig med årets øgleutgravinger på fredag. De holder foredrag om årets funn på Gruvelageret i Longyearbyen i kveld. Her er paleontolog Jørn Hurum ved en tidligere utgraving på Svalbard.

Foto: Kirsti Moe / NRK

Denne sommeren har forskerne gravd ut det de tror er underkjeven til et dyr som fremstår som mystisk for vitenskapen; Omphalosaurus.

– Det er uvisst om dette er en fiskeøgle eller ikke. Hvis vi har funnet hele underkjeven til dyret, er det første gang det skjer. Det kan det si oss noe om hvordan dyret tygde, hvor stor skallen var og kanskje mer om hvor stort dyret var. Da kommer vi mye lenger i å prøve å forstå hvordan Svalbard og livet på Jorda så ut for 248 millioner år siden, sier Hurum.

Tanja Wintrich

Her holder Tanja Wintrich, stipendiat i svaneøgleutvikling ved Universitet i Bonn, fram en bit av det forskerne tror er kjeven til arten Omphalosaurus. Hun var svært fornøyd med funnet sitt.

Foto: Achim Reisdorf

Ifølge dinosaurforskeren levde omphalosaurus i havet, og hadde rare, kuleformede tenner.

I år har forskerne gravd ut et beinlag som er 247- 248 millioner år gammelt, som inneholder en sammenrasket havbunn med svært mye knokler. Disse stammer fra mange ulike dyr, ifølge Hurum.

– I sommer har vi funnet knokler etter ganske store haier, med finnepigger på opptil 26 centimeter. Det tyder på haier på mellom fem og ti meter. Vi har funnet masse ryggvirvler og kjevebiter av det som antakeligvis er to forskjellige fiskeøgler.

Øgleutgraving på Svalbard

Her graver forskerne fram fossiler skiferbit for skiferbit. Legg merke til ryggvirvelen midt i bildet.

Foto: Jørn Hurum

Tok ut 70 tonn skifer for hånd

Forskerteamet oppdaget beinlaget i 2014.

– Ingen andre i verden har funnet et lignende beinlag med den alderen. I sommer satte jeg derfor alt inn på å gravd ut en ganske stor del av laget. Vi har gravd ut et område på 11 ganger 3,5 meter, og har gravd 1,5 meter ned – til vi traff det fem centimeter tykke beinlaget, forteller Hurum.

Forskerne måtte hente ut 70 tonn med skifer for hånd for å komme ned til laget.

– De elleve som har deltatt på utgravingen er helt fantastiske. Vi er ganske slitne, men i år som de andre årene har heldigvis ingen rygger eller knær røket, sier Hurum og smiler.

– Knoklene blir liggende på Naturhistorisk museum i Oslo i generasjoner framover, og vil bli studert av mange generasjoner med forskere, legger han til.

Utgraving på Svalbard

Forskerteamet på Svalbard i full sving med utgravingen i Flowerdalen.

Foto: Jørn Hurum