Hopp til innhold

Har fått flere henvendelser fra foresatte til mobbeofre i Målselv

Nå vurderer kontrollutvalget i kommunen å sjekke om kommunen bruker ressursene og utfører sine oppgaver etter lovverket.

Målselv kommunehus

Målselv kommune får kraftig kritikk av en nå tidligere helsesøster for å ikke tatt tak i avviksmeldinger og bekymringsmeldinger.

Foto: NRK

Kontrollutvalget i Målselv kommune er urolig for mobbingen i grunnskolen.

– Vi tok tak i temaet i vinter etter flere henvendelser fra foresatte til mobbeofre, sier leder i kontrollutvalget i Målselv, Morten Tomter.

NRK fortalte onsdag om en helsesøster i Målselv som nå har sagt opp jobben sin fordi hun mener hennes varslinger om blant annet mobbing ikke blir tatt på alvor.

Resultatene i elevundersøkelser er blant det hun peker på i sin oppsigelse. Hun viser til at 10–15 prosent av elevene i kommunen svarer at de har opplevd mobbing. Landsgjennomsnittet er 4 -5 prosent.

Ferske tall hos Utdanningsdirektoratet viser en bedring i Målselv det siste året. Men helsesøsteren mener altfor mye går under radaren, at bekymringsmeldinger ikke blir brakt videre, at mobbesaker ikke blir meldt til fylkesmannen. Hun har valgt å si opp for ikke selv å bli sagt opp etter langvarig konflikt med administrasjonen og rådmannen.

– Dette er ikke grunnen til at kontrollutvalget tar tak nå, sier kontrollutvalgets leder.

Vurdere mobbesituasjonen

Etter ferien skal rådmannen i kommunen rapportere tilbake til dem om status, og informere om forholdene. Tidligere onsdag fortalte han at de har arbeidet intenst for å forbedre mobbetallene i kommunen.

– Når vi får dokumentene fra rådmannen vil vi vurdere om vi skal sette i verk en uavhengig forvaltningsrevisjon av mobbesituasjonen i Målselv kommune, sier Tomter.

Forvaltningsrevisjon er en vurdering av om kommunen bruker ressursene og utfører sine oppgaver etter lovverket.

Holge Eidissen

– Jeg vet at mobbetallene, etter at vi har jobbet intensivt med dem, har gått nedover, sa rådmann Hogne Eidissen til NRK onsdag formiddag.

Foto: NRK

– Viktig å varsle

Hanne Marit Bergland leder sykepleierforbundet i Troms. Hun kjenner ikke saka om helsesøsteren i Målselv spesielt, men er tydelig på viktigheten av at helsepersonell varsler.

– Vi anbefaler våre medlemmer å melde avvik og varsle i henhold til arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven, sier hun.

Fylkesmannen i Troms har uavhengig av denne saken varslet tilsyn i Målselv til høsten etter at kommunen har begått alvorlige brudd på opplæringsloven der ei mobbesak ikke ble fulgt opp.