Hopp til innhold

Har bestilt ny utredning for flyplassen i Hammerfest

I Hammerfest er ønsket om ny flyplass så sterkt at næringslivet nå har bestilt sin egen rapport som skal beskrive behovet.

Flyplass Hammerfest

NY FLYPLASS: Næringslivet i Hammerfest mener det bør forplikte Avinor når de sier Hammerfest er en av tre flyplasser som skal prioriteres i Nord-Norge.

Foto: Jan Harald Tomassen

Det er Transportøkonomisk institutt som har fått oppdraget, og rapporten ventes ferdig til høsten.

– Vi ønsker å få laget en analyse hvor vi får fram det vi mener er gode data, Vi har da også satt fram ei referansegruppe som består av de som er operatører i Barentshavet i dag, de som ser på Barentshavet som Lundin og OMV, samt Nussir og Øystein Rusfeldt.

– Vi mener vi har satt sammen ei god referansegruppe for det framtidige behovet, sier direktør for Hammerfest Næringsforening, Odd Charles Karlsen.

Odd Charles Karlsen

OBJEKTIV: Leder av Hammerfest Næringsforening Odd Charles Karlsen sier de ønsker en objektiv utredning.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ønsket og håpet om en ny og større flyplass i Hammerfest er nemlig sterkt – spesielt i næringslivet.

To alternativer for ny flyplass

Men om det blir ny flyplass på Grøtnes akkurat på grensen til Kvalsund kommune, eller i Fuglenesdalen ikke langt fra dagens lufthavn, er usikkert.

Næringslivet opplever Avinor som utydelig når det gjelder de framtidige planene i Hammerfest.

– Avinor har sagt at det er tre byer i Nord-Norge som skal prioriteres. Det er Bodø, Tromsø og Hammerfest. Det ble senest sagt på nordområdekonferansen i Tromsø i november da jeg var der.

– Så har vi prøvd å få dem mer i tale om hva det betyr for Hammerfest, men det er Avinor ikke veldig tydelig på.

Avinor gjør ingen trafikkanalyser


Avinor har overfor NRK kun redegjort for sine Hammerfest-planer i en e-post. Her skriver kommunikasjonssjef Gurli Ulverud at trafikkanalyser vil inngå i en senere utredning. Først skal værrapporter for de to alternativene analyseres ferdig. Det er for øvrig ikke klart når disse analysene er fullført.

– Hva hvis den rapporten dere nå skal lage sier at dagens flyplass er god nok?

– Nei, nå har vi sagt det til Transportøkonomisk institutt at vi ønsker en rapport som skal være helt objektiv. Dette er ikke et bestillingsverk. Hvis det er svaret, så får vi ta det til etterretning.

– Men det vi vet er at det kommer nye flytyper. Borte blir de som er i dag. I 2030 er sannsynligvis alle borte, hva kommer da? Hva blir det av krav til rullebaner?

I Hammerfest er håpet om at rapporten skal være ferdig i oktober eller november.