Hopp til innhold

Håper retten ikke lar seg påvirke av følelser

Forsvarer Sven Crogh ba dommerne om å gå i seg selv da han la frem sin prosedyre i den store overgrepssaken i Tromsø.

Forsvarere

Sven Crogh prosederte onsdag i den omfattende overgrepssaken i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Overgrepssaker vekker hat og avsky, og i noen tilfeller ønske om hevn. Dette har kanskje truffet dere også. Men det er viktig at dere frigjør dere fra dette. Dersom dere lar disse følelsene påvirke dere, skaper det et psykologisk hinder for å vurdere saken objektivt, sa Crogh i sin prosedyre onsdag.

– Hvorfor var det viktig å si noe om det?

– Er det noe som vekker følelser hos alle, er det seksuelle overgrep mot barn. Jeg ønsket å signalisere at man må prøve å se bort fra de subjektive følelsene man har når man skal vurdere en slik sak objektivt.

Viktig punkt i tiltalen

Under prosedyren brukte Crogh også mye tid på å så tvil om forklaringen til en av de fornærmede guttene. Gutten er nevnt i ett av punktene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, men det store spørsmålet er hvorvidt den seksuelle omgangen skjedde før gutten fylte 14.

Den tiltalte 22-åringen har erkjent å ha hatt seksuell omgang med gutten, men ikke erkjent straffskyld for at den seksuelle omgangen skal ha skjedd før gutten var 14 år.

– Det er det eneste punktet han ikke har erkjent straffskyld for, og samtidig det mest alvorlige punktet i tiltalen. Frifinnes han der kan det få stor betydning for det totale straffenivået i saken, sier forsvareren.

Onsdag la Crogh ned påstand om at 22-åringen maksimalt bør dømmes til fengsel i fem år og ni måneder.

Utydelige forklaringer

Men dette er ikke det eneste punktet i tiltalen der det er tvil om både tidspunkt og hvem som er på bildene som har blitt utvekslet.

I går fortalte aktor Gøril Lund at de må ha brukt foreldrene til de fornærmede for å få bekrefte hvem som er på bildene.

Det stilles også spørsmål til punkter i tiltalen som sier at de fornærmede guttene har sendt den tiltalte bilder de har lastet ned fra internett.

– I noen av disse punktene kan det hende at guttene faktisk har sendt bilder av seg selv, men ettersom det er så strenge krav til bevisførsel, kan vi ikke være helt sikre, og har derfor ført det opp som forsøk på å forlede guttene til å sende bilder, sier Lund.

Aktoratet

Politiadvokat Elin Norgård Strand og aktor Gøril Lund forbereder seg til en ny dag i overgrepssaken mot en tromsømann i 20-årene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Sven Crogh mener det ikke er en utfordring for saken i seg selv.

– I og med at det er dokumentert at det har blitt sendt bilder så har vi klart å skape nødvendig sikkerhet, i alle fall på de postene der verken fornærmede eller tiltalte har kunnet bidratt så mye, sier han.