Håper isbjørnfilm skal hindre spredning av «blindpassasjerer» i Arktis

En animasjonsfilm på 11 ulike språk skal gjøre det tryggere å forene turisme, klimaendringer og det sårbare miljøet i Arktis. Isbjørnen i filmen minner både fastboende og turister om hvor viktig det er å unngå fremmede arter i arktiske strøk.

Isbjørnen i filmen skal gjøre folk som reiser til Arktis klar over at bagasje og klær bør både støvsuges og vaskes før avreise. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt.

Mange som besøker arktiske strøk, som for eksempel Svalbard, har med seg «blindpassasjerer» i bagasjen. Frø, insekter og parasitter som blir fraktet med folk kan bli et stort problem hvis vi ikke gjør noe for å hindre spredning, mener eksperter på fremmede arter.

Svalbard har tidligere vært ugjestmild mot arter som ikke er tilpasset arktiske forhold.

Klimaendringene har snudd dette på hodet. I tillegg er det flere enn noen gang som reiser til arktiske strøk.

En snøscooter på Svalbard

Dyr og mennesker må tilpasse seg nye tider på Svalbard på grunn av klimaendringene. Men nå gjøres det et arbeid for å hindre at fremmede arter får fotfeste i Arktis.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Reisende må bli mer bevisste

Ekspertene hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturvårdsverket i Sverige og finske Ministry of Agriculture and Forestry har derfor laget en animasjonsfilm for å belyse utfordringen.

I filmen er det en isbjørn som undersøker klær, sko og utstyr til mennesker som stiger av båter og fly. Isbjørnen leter etter frø, insekter og parasitter som passasjerene kan ha med seg, uten at de er klar over det selv.

Jørn Thomassen

Jørn Thomassen som er prosjektleder hos NINA håper den nye filmen gjør at reisende blir bevisste på at de kan frakte med seg fremmede arter.

Foto: Arnstein Staverløkk / NINA

– Vi ønsker at filmen gjør reisende til arktiske strøk mer bevisste på at de kan frakte med seg fremmede arter til disse sårbare naturområdene, sier Jørn Thomassen, prosjektleder hos NINA.

Han forklarer at uønskede arter kan true hele økosystemet. Klimaendringene øker også sjansene for at «blindpassasjerene» får fotfeste.

Må støvsuge bagasje og klær

Filmen er tekstet på 11 forskjellige språk og håpet er at den skal nå flest mulig. Filmen er like mye rett mot fastboende, forskere og studenter som turister.

Hovedbudskapet i filmen er at alle kan være med å beskytte den sårbare naturen ved å gjøre noen enkle grep, før fremmede arter blir et stort problem.

– Alle reisende oppfordres til å gå nøye gjennom bagasje, klær og utstyr før avreise, for å sikre at frø, planterester eller småkryp ikke blir med på reisen. Alle bør børste, støvsuge og vaske bagasje, klær, sko og utstyr, forteller Thomassen.

Prosjektlederen sier at fiskeutstyr også bør desinfiseres.

Fremmede arter er arter som er kommet til et område der de naturlig ikke hører hjemme, på grunn av menneskelig aktivitet. De er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt.

– I Arktis er fremmede arter foreløpig ikke et like stort problem som i varmere strøk. Men de kan bli det, og de bør følges nøye med på – spesielt fordi klimaet er i endring, sier Inga E. Bruteig, forskningsdirektør i NINA.

Rev

Dyrelivet på Svalbard er sårbart og kan trues hvis fremmede arter får etablere seg.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Frykter å miste kontrollen

Under utvikling av filmen har NINA samarbeidet med både Sysselmannen på Svalbard og en rekke reiselivsaktører. De er opptatt av å spre budskapet i filmen, for å unngå spredning av artene den skal bidra til å stoppe.

Filmen skal vises når du bestiller reisen, men også underveis på turen, på båter og fly før du ankommer Arktis. Sysselmannen på Svalbard mener filmen inneholder et viktig budskap.

Morten Wedege

Miljøvernsjef på Svalbard, Morten Wedege, sier det er viktig å gjøre grep før det er for sent. Han frykter at nye arter kan utslette hele bestander.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Temperaturen på Svalbard øker raskt, og et varmere klima gjør at de fremmede artene som allerede er her får bedre kår. Det vi derimot frykter aller mest er at det kommer flere, og at vi mister kontrollen, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

På Svalbard er det i dag flere planter, både hundekjeks og løvetann, som egentlig ikke hører hjemme der.

– Det er mange grunner til at vi må unngå dette. Blant annet frykter vi at nye arter bærer med seg sykdommer som kan utslette hele bestander.

I deler av Longyearbyen finnes for eksempel Østmarkmusen, som bærer en farlig parasitt. Det deles ut gratis musefeller for å holde bestanden nede, forteller Wedege.

Miljøsjefen sier de i dag har god oversikt over de fremmede artene, men at de går vanskeligere tider i møtet.

– Det er ingenting som tilsier at verken temperaturøkning eller antall besøkende vil stanse, så vi må iverksette tiltak før det er for sent.