Håper Finnmark blir del av en større region

– Fylkeskommunen trenger en reform, så en regioninndeling er en god tanke. Det sier fylkespolitiker for Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik.

Porten til Nord-Norge

Finnmark Høyre tror en stor region i nord vil være bedre for innbyggerne.

Foto: BILLY JACOBSEN / NRK

I dag la Kommunalminister, Jan Tore Sanner, fram sin stortingsmelding om region-reformen, som foreslår 10 regioner, i stedet for dagens 19 fylker. Sanner får støtte fra sin partikollega i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik.

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik (H) er selv fylkespolitiker i Finnmark. Han tror fylket ville ha godt av å bli del av en større region.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jeg er selv fylkespolitiker og jeg ser hvor få områder fylkeskommunen griper inn i folks hverdag. Jeg ser også hvor ofte staten og kommunene griper inn. En regioninndeling er i mine øyne en god tanke.

Ville vært sterkere som en region

Foreløpig er det ikke sagt hvordan denne regioninndelingen vil se ut. Hesjevik vil heller ikke forskuttere noe, men ser likevel for seg at Finnmark vil ha mer gjennomslagskraft som en del av en region.

– I dag har fylkeskommunen ansvaret for videregående skole, tannhelse og noen veier. Særlig med tanke på samferdsel så ville en regional inndeling vært en styrke. Det er naturlig for oss å se mot Tromsø, men hvor en slik grense skal gå, vil jeg ikke forskuttere.

Finnmark er sterk nok alene

Fylkesvaraordfører, Ragnhild Vassvik, som tilhører Arbeiderpartiet, er ikke enig med Hesjevik. Hun sier fylkeskommunen vil jobbe videre for å bestå som et eget fylke.

Ragnhild Vassvik Kalstad

Fylkesvaraordfører, Ragnhild Vassvik (Ap), sier Finnmark er sterk nok til å forvalte sine egne ressurser.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Finnmark fylkeskommune har fattet et vedtak som sier at vi skal bestå som et eget fylke og en egen region. Det er vårt utgangspunkt i denne saken.

Vassvik sier også at hun savner mer konkrete oppgavefordelinger for de nye regionene, etter dagens framlegg av kommunalministeren.

– For meg virker det som han bruker det som et pressmiddel, han sier ikke for mye om hvilke oppgaver han ser for seg at de nye regionene skal drive på med framover. Han er også ganske tydelig på at det ikke vil bli tilført flere oppgaver med mindre man godtar å bli større.

Mener innbyggerne ønsker en regioninndeling

Hesjevik mener at en rekke oppgaver kunne vært løst bedre som en region, blant annet nevner han Finnmarks tilstedeværelse på oljemesser. Hesjevik mener fylket blir for liten i slike sammenhenger. Og han er ikke redd for at Finnmark kan bli for liten i en stor region.

– Jeg opplever allerede i dag at folk føler at det er stor avstand mellom øst og vest. Jeg tror at for mange av kommunene så er det viktigst at en region har den tyngden og økonomien man trenger, for å få utført de oppgavene man ønsker.

– Jeg tror man må fokusere på hva en region kan få til for oss, i stede for akkurat hvor grensen går.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali