Han overvåker snøskred fra verdensrommet

Nytt forskningsprosjekt ved NORUT i Tromsø kan gi bedre snøskredvarsling.

Markus Eckerstorfer

Snøskredforsker Markus Eckerstorfer bruker radarbilder fra satellitt for å følge snøskredaktiviteten i Tamokdalen i Troms.

Foto: NORUT/NRK Rune Nordgård Andreassen

Bruk av satellitt kan i fremtiden gi bedre skredvarsler. I et nytt forskningsprosjekt ved forskningsstiftelsen NORUT i Tromsø blir skredaktivitet i Tamokdalen i Balsfjord i Troms overvåket fra verdensrommet.

– Vi bruker radarbilder fra satellitt til telling av snøskred i fjellet rundt Tamokdalen. Vi kan se nøyaktig hvor skredene går og hvor store de er. Vi får også svar på helningsgraden og om snøen er våt eller tørr, forteller snøskredforsker Markus Eckerstorfer til NRK.

Venter på nye satellitter

Satellitten heter Sentinel-1 og tilhører det europeiske overvåkingsprogrammet Copernicus. Hvert tolvte døgn tar satellitten nye radarbilder av området. I løpet av 2016 blir nye satellitter satt i omløp og da vil satellittene produsere nye radarbilder annethvert døgn.

I dag blir skredvarslene utarbeidet på bakgrunn av meteorologiske data og manuelle observasjoner ute i terrenget. Ifølge Eckerstorfer kan satellittdataene bli et viktig supplement.

Snøskred fotografert med radarsatellitt

Flere snøskred fotografert ved hjelp av radarsatelitt. Skredene vises som tydelige hvite felter.

Foto: NORUT

Observasjoner ute i terrenget begrenses av dårlig vær, skredfare og mørke. Det blir ikke satellittene, som radarfotograferer gjennom skyene og selv om det er mørkt. Satellittene kan også dekke langt større områder enn det observatørene er i stand til. Begrensningen ligger i oppløsningen på bildene. Inntil videre får vi ikke registrert de minste skredene, forteller Echerstorfer.

Store mengder data

Foreløpig blir hvert satellittbilde manuelt behandlet. Nå jobber Eckerstorfer med å automatisere databehandlingen.

Rune Engeset

– En gavepakke, sier lederen for skredvarslingen, Rune Engeset.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det er store mengder data som blir produsert. Derfor er en automatisering nødvendig om tjenesten skal løftes til operasjonelt nivå og dekke større områder. På sikt vil vi få en database som kan fortelle oss hvor i fjellet skredene vanligvis går, sier snøskredforskeren til NRK.

NORUT er de første i verden som benytter satellitt til regelmessig registrering av skredaktivitet i fjellet. Forskningsstiftelsen ligger også i front i arbeidet med å bruke droner i skredforskningen. Droner med spesialbygd radar i snuten brukes til å kartlegge snøskred og lese lagdelingen i snøen.

– Dette er en gavepakke. På denne måten kan vi få data fra langt større områder enn det observatørene er i stand til å dekke. NORUTs resultater er så lovende at vi ønsker å prøve det i vinter, sier leder for skredvarslingen, Rune Engeset.

Markus Eckerstorfer

Markus Eckerstorfer presenterte NORUTs skredforskning under den nordiske skredkonferansen i Trondheim.

Foto: Rune Nordgård Andreassen