Hopp til innhold

Han fikk Storskog-krisen rett i fanget: – Jeg nedprioriterte å gi informasjon

I august kom det en dramatisk telefon til Bjørn Fridfeldt: Det kommer 18 - 20 asylsøkere til Finnmark, daglig. Det var bare starten.

bjørn Fridfeldt om asylsøkerkrisen

Bjørn Fridfeldt forteller om en tøff tid med mye arbeid da tusenvis av asylsøkere i fjor høst strømmet inn i Finnmark.

Foto: Poppe, Cornelius /Innfelt foto: nrk / NTB scanpix

Bjørn Fridfeldt, regiondirektør for Utlendingsdirektoratet (UDI) i nord, har blitt kritisert av fylkesmannen i Finnmark for hvordan han og regionkontoret håndterte asylsøkerstrømmen over Storskog.

I dette intervjuet med NRK snakker han ut – om hvordan han opplevde den hektiske 2015-høsten, en høst som endte med at nesten 6000 personer passerte den norskrussiske grensen, for å søke asyl.

Brå endring

I Sør-Varanger i Finnmark, den eneste norske kommunen som grenser til Russland, hadde en døsig sommer blitt til tidlig høst. Lite visste folk i kommunesenteret Kirkenes eller andre steder i kommunen, om hva de hadde i vente.

Heller ikke Fridfeldt.

– Vi var kjent med at det foregikk store ankomster av asylsøkere over grenseoverganger lengre sør i landet og at det i først omgang berørte oss i nord mindre, sier han.

Men i august kom det en telefon fra Sør-varanger Kommune. Om at UDI måtte vurdere å etablere et transittmottak fordi 18 til 20 personer kom over grensen på Storskog.

– Ikke lenge etter hadde vi et møte med kommunen der vi diskuterte en mulig løsning. Vi ble enig om at det skulle forhandles om en drift av et transittmottak i idrettsanlegget Fjellhallen i Kikenes, forteller han.

Men ting skjedde for sent, mener fylkesmannen i Finnmark, som peker på at både menneskelige ressurser ankom for sent og at UDIs kontakt med fylkesmannen og kommunene, var mangelfull.

Nedprioriterte informasjon

Regindirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes

Regindirektør Bjørn Fridfeldt i UDI utenfor Fjellhallen i Kirkenes som store deler av høsten ble brukt som transittmottak.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Fridfeldt forstår kritikken fra fylkesmannen, men sier det ikke var mulig å komme tidligere i gang.

– Vi kom i gang i det øyeblikket vi fikk en forståelse av at ankomstene over Storskog hadde økt. Vi kunne ikke kommet i gang tidligere, sier Fridfeldt.

– Var informasjonen fra UDI regionalt god nok, slik fylkesmannen mener den ikke var?

– Nei, det var den ikke, og det er et ansvar som ligger på meg. Men når du får i oppdrag å skaffe 200 overnattingsplasser hver eneste dag, så jobbes det døgnet rundt med det, og da ble det viktig for meg å prioritere å nedprioritere. Og det ble det å gå ut med informasjon nedprioritert. Rett og slett fordi det var uoverkommelig.

Sen saksbehandling

Det er UDI sentralt som har ansvar for saksbehandling, og det har ikke vært mulig for NRK å få kommentarer fra de.

Fridfeldt understreker at saksbehandlingen ligger utenfor hans ansvar, men sier følgende:

– Hadde man hatt et apparat på plass når det gjelder registrering, slik at registreringen som ble gjort på grensen var helt tilstrekkelig og pålitelig, hadde det vært enklere å tidlig få i gang en saksbehandling på grensen. Men slik var det ikke.