Hålogaland teater-ansatte kasta på gangen

Dramatikk under den ekstraordinære generalforsamlingen i Hålogaland Teater mandag ettermiddag.

Guri Johnson og Kolbjørn Lyslo

Guri Johnson og Kolbjørn Lyslo ble kastet på gangen under dagens ekstraordinære generalforsamling ved HT.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Begge ansatterepresentantene i Hålogaland Teaters styre ble kastet på gangen under dagens ekstraordinære generalforsamling.

– Vi fikk beskjed av Sandberg (fylkesråd for kultur, Line Miriam Sandberg, journ anm) at vi ikke hadde noe på generalforsamlingen å gjøre, sier Kolbjørn Lyslo til NRK.

I det lukkede møtet ble Herman Kristoffersen kastet som styreleder, ett år før tiden og mot Kristoffersens vilje. De ansatte ved Hålogaland Teater er sterkt kritisk til byttet av styreleder, fordi det skjer like før ny teatersjef skal ansettes.

– Vi hadde fått innkallelse til generalforsamlingen og syns det er veldig rart å bli kastet på gangen. Det er et møte med en veldig spesiell sak, og vi var interessert i å få høre mer om begrunnelsen for å kaste Herman som styreleder, sier Guri Johnson til NRK.

Også avgått styreleder Herman Kristoffersen er sterkt kritisk til at generalforsamlingen ble holdt lukket.

– Dette kler teatret fryktelig dårlig. Teatret er en av bastionene for ytringsfrihet i Tromsø, kanskje den største av alle. Og at den skal knebles av disse vettløse eierne, det syns jeg er en tragedie, sier Herman Kristoffersen til NRK.

Fylkesråd for kultur i Troms, Line Miriam Sandberg, sier eierne vurderte å holde generalforsamlingen åpen, men at man i henhold til aksjeloven og teatrets vedtekter valgte å holde den lukket.

– At de ansatte reagerer på det, registrerer jeg, sier Sandberg til NRK.

Det er Renate Larsen, administerende direktør i oppdrettsselskapet Lerøy Aurora, som overtar vervet som styreleder ved HT.

Protokolltilførsel HT

Herman Kristoffersens protokolltilførsel til dagens ekstraordinære generalforsamling.