Hopp til innhold

Flere og større hærøvelser på Nordkalotten

Norske, finske og amerikanske soldater har nettopp pakket sammen en større felles militærøvelse. Denne gang dypt inne i de finske skoger, knappe 90 kilometer fra Finlands grense til Russland. Nå varsles hyppigere og større øvelser.

Soldatene Tia Strømmesen Skålvoll fra Bodø og Sander Nesbø Sælensminde fra Bergen var en knapp uke på Garnisonen i Porsanger før de ble sendt rett på felles forsvarsøvelse i dype finske skoger. - Slitsomt, men interessant og krevende sier soldatene etter å ha blitt "truffet" av fiendtlig artillerild.

Soldatene Tia Strømmesen Skålvoll fra Bodø og Sander Nesbø Sælensminde fra Bergen var en knapp uke på Garnisonen i Porsanger før de ble sendt rett på felles forsvarsøvelse i dype finske skoger.

Foto: Frode N. Børfjord

– Det vil bli flere og større øvelser på Nordkalotten, forteller oberst Tomas Beck, sjef for Finnmark landforsvar.

Felles øvelser skal økes, også før en ventet inntreden i Nato for Finland og Sverige.

Beck er svært glad for økningen i antall øvelser man allerede nå ser gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Finland og Norge har felles grense mot Russland. Med Finland som Nato-medlem kan vi styrke det nordiske samarbeidet om etterretning, planer og gjennomføring betydelig.

Bare i Finnmark investeres det opp mot 1,5 milliarder kroner i militært materiell og infrastruktur.

Finland er storebror

– Sammen beskytter vi den nordiske levemåten, sa generalløytnant Pasi Välimäki, sjef for den finske hæren i Finnmark tidligere i år.

Det finske forsvaret er på mange måter en militær storebror i Norden.

Norge har rundt 24.000 i aktiv tjeneste og 45.000 i reserve.

Finland har til sammenligning 22.000 aktive og 354.000 soldater i reserve. Betydelig mer enn den samlede reserven fra Norge, Sverige og Danmark, viser ferske oversikter.

Gjennom flere år har det nordiske forsvarssamarbeidet sikret at Nato-landene Danmark og Norge har trent og planlagt tettere sammen med Sverige og Finland.

Det var vått og tungt da norske, finske og amerikanske soldater øvde i finske Sarriojärvi. Nærmere 750 soldater deltok.

Det var vått og tungt da norske, finske og amerikanske soldater øvde i finske Sarriojärvi. Nærmere 750 soldater deltok.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

Harde skyts mot ferske soldater

Sist uke samlet øvelsen Ryske rundt 750 soldater i en regntung finsk ødemark.

Det finske ordet ryske har for øvrig ingenting med Russland å gjøre. Ordet betyr brak/dunder på finsk. Navnet henger mer sammen med at det både ble simulert bruk av tungt artilleri og flyangrep under øvelsen.

I øvelsen var soldatene fra Garnisonen i Porsanger de som simulerte angrep på amerikanske og finske styrker.

Søkkvåte norske infanterister fra Garnisonen i Porsanger er godt fornøyd etter at de overrumplet en amerikansk stilling. De unge norske soldatene tok en rekke av den simulerte fienden til fange.

Søkkvåte norske infanterister fra Garnisonen i Porsanger er godt fornøyd etter at de overrumplet en amerikansk stilling. De unge norske soldatene tok en rekke av den simulerte fienden til fange.

Foto: Frode N. Børfjord

Både våpen og soldater var utstyrt med avanserte sensorer. Ved et av angrepene ble flere av de norske soldatene meldt inn som «skadet» eller «drept» av «fiendens» artilleri.

– Dette var en helt ny opplevelse for oss, sier de norske soldatene Tia Strømmesen Skålvoll og Sander Nesbø Sælensminde.

– Vi var backup styrke, men ble «truffet» med artilleri. Jeg fikk beskjed via sensorsystemet at jeg var truffet i magen, og våpenet mitt ble sperret. Etter litt tid kom det ny sensorbeskjed om at jeg var «død» av skaden, forteller menig Strømmesen Skålvoll.

Menig Sælensminde fikk samme melding etter en simulert skade i foten.

– Kan styrke samarbeidet

Infanteristene fra Garnisonen i Porsanger er ferske i tjenesten. Etter kun én uke ble de sendt til Finland.

– De er likevel godt utdannet på rekruttskolen på Rena og klarte seg bra på øvelsen, forteller presseoffiser Arnfinn Sjøenden.

I et av angrepene mot amerikanske og finske stillinger tok soldatene en rekke av de vervede soldatene fra den amerikanske hæren til fange.

Videoen skal brukes i sammenheng med en nettsak om øvelse i Nord-Finland. Bildene er tatt av Forsvaret.

Norske soldater er med på en øvelse i de finske skoger ved Sarriojärvi. FOTO: SIGURD SMEMO / FORSVARET

Beck ser fram mot at Finland og Sverige etter alt og dømme blir Nato-medlemmer, og regner med at det vil styrke forsvaret i nord betydelig.

– De felles øvelsene er verdifulle for forsvaret i nord. Ved en inntreden i Nato for Finland og Sverige vil forsvarsevnen på Nordkalotten i tillegg styrkes betraktelig, mener oberst Beck.