Hopp til innhold

Generaler klare for å sikre Norden

– Det nye nære samarbeidet mellom hærene i Norge, Sverige og Finland styrker sikkerheten i Norden. Det er de nordiske hærsjefene helt enige om.

Hærsjefene i Sverige, Norge og Finland møttes på Garnisonen i Porsanger foran storøvelsen Cold Response. Generalmajorene

Karl L. Engelbrektson, Lars Lervik og Pasi Välimäki er sjef for hærens styrker i henholdsvis Sverige, Norge og Finland.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

Hærsjefene for Norge, Sverige og Finland har de siste dagene møttes på Garnisonen i Porsanger. De er samlet meget glad for at hærstyrkene i de tre landene nå kan samarbeide militært. Ifølge generalmajorene er samarbeidet en betydelig styrking av forsvarskapasiteten i hele Norden.

Sammen er vi sterke, slår generalløytnant Pasi Välimäki fast. Sjefen for den finske hæren viser til den samlede slagkraften de norske, svenske og finske hærstyrkene vil ha i nord.

Nå skal de planlegge, øve og være klar til mobilisering i samarbeid, på tvers av landegrensene.

Generalmajor Pasi Välimäki, sjef for den finske hæren. Deltager nordisk hærsjef møte Garnisonen i Porsanger

Generalløytnant Pasi Välimäki er sjef for Nordens største hær. I mobilisering vil han ha 180.000 mannskaper under seg.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

– Du kan si vi beskytter den nordiske levemåten. Vi i Norden har en felles interesse i å beholde stabilitet i det sikkerhetsmessige i nord, sier generalløytnant Pasi Välimäki.

Urovekkende situasjon

Sjefen for den norske hæren er generalmajor Lars Lervik. Han er glad for det nye tette samarbeidet med hærsjefene i Sverige og Finland, de to landene i Norden som ikke er Nato-medlemmer.

Hvis vi zoomer ut fra Norge og ser på situasjonen i Europa så må jeg innrømme at det her er kanskje den mest urovekkende situasjonen jeg kan huske å ha sett i Europa.

Det er en spenning og militære styrker som er rullet ut i et omfang som vi ikke har sett på mange tiår, sier generalmajor Lars Lervik.

Han er tydelig på at sikkerhetssituasjonen gjør at det nye nordiske forsvarssamarbeidet har stor betydning allerede nå.

– Jeg har lært mye av både svenske og finske kollegaer ved å trene og operere sammen med dem i utlandet, forteller generalmajor Lervik. Han tror den norske, svenske og finske hæren kan lære mye av hverandre og kan dra nytte av de ulike styrkene hver enkelt hær har.

Generalmajor Lars Lervik er hærsjef i Norge.

Sjefen for den norske Hæren, Lars Lervik, er svært fornøyd med det nye nordiske forsvarssamarbeidet.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

Nytt terreng og klima

Den svenske hærsjefen er helt enig i at det nye nære samarbeidet om forsvar av Norden gir bedre forsvarsevne og høyere sikkerhet for alle de nordiske landene.

Generalmajor Karl L.E. Engelbrektson, sjef for den Svenska Armeen.

Sjefen for den svenske hæren, generalmajor Karl L. Engelbrektson, ser fram til samarbeid mellom den svenske, norske og finske hæren.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

Foran storøvelsen Cold Response 2022 i Norge tror han de svenske styrkene som skal delta, vil lære mye av samarbeid med norske og finske styrker.

– Selv om vi også er fra nord, er terrenget og klimaet her oppe i Nord-Norge veldig utfordrende. Det må vi øve i, sier generalmajor Karl L. Engelbrektson.

Ingen trussel for Russland

Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland har høy strategisk tomteverdi for både Russland og USA.

– Russerne frykter ikke de nordiske styrkene. Det at de nordiske landene styrker sitt eget forsvar er ikke en angrepstrussel for Russland, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

Heier, Tormod Oblt

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener et felles forsvarssamarbeid i Norden ikke er noen trussel for Russland.

Foto: Pressefoto

Heier tror en felles nordisk forsvarssone er en strategisk god buffer mellom Russland og USA.

Betingelsen for at Russland ikke skal se på samarbeidet som en trussel avhenger av én ting, ifølge Heier:

– Det nye nordiske forsvarssamarbeidet kan ikke legge spesielt til rette for raskere overføring av amerikanske militære styrker og utstyr til Norden, understreker professoren.

– Om et nordisk forsvarssamarbeid skulle oppleves av Russland som et fremskutt amerikansk forsvar, kan det bidra til økt spenning. Det vil ha negative ringvirkninger, og gjøre at alle ender opp med mindre sikkerhet, sier professor Tormod Heier.

Kjerneforsvar i nord

De tre hærsjefene Pasi Välimäki, Karl L. Engelbrektson og Lars Lervik var samlet til generalforsamling i forkant av storøvelsen Cold Response 2022.

Øvelsen skjer i mars og april i Norge. 28 nasjoner deltar. Dette er den største øvelsen i Norge siden den kalde krigen. Til sammen deltar 35.000 mannskaper på bakken, til sjøs og i lufta.

Det nordiske forsvarssamarbeidet er en struktur for samarbeid, og er ikke en felles kommandostruktur. Det er likevel en viktig del av kjerneforsvaret i Norden.

Samarbeidet ble formelt inngått av forsvarsministrene i Finland, Norge og Sverige i september 2020.

Storøvelsen Cold Response 2022 blir den største øvelsen hærstyrkene i Norge, Sverige og Finland skal arbeide sammen på. Forberedelsene til øvelsen er godt i gang i Norge.

Hjemme best

De tre generalmajorene avslutter pressemøtet på Garnisonen i Porsanger med en spøkefull diskusjon om hvilken hær som er den beste. Er det den norske, svenske eller finske?

Jeg må bare si at den norske hæren er best ... i Norge, sier svenske Karl L. Engelbrektson.

Den norske hærsjefen Lars Lervik parerer kjapt. – Den svenske er best ... i Sverige!

Den finske generalløytnanten Pasi Välimäki slår spøkefullt fast at den finske hæren er desidert størst i Norden og best i Finland, og sammen er de tre hærstyrkene best i nord.