Hæren vil stoppe spionasje mot Forsvaret

Hæren ønsker seg flere virkemidler for å stanse spioner. Dagens lovverk holder ikke mål, mener de.

Drone

En MUAS-operatør med en Raven UAV drone fra Kavalerieskadronen 1 sin Patruljetropp i Panserbataljonen. Hæren ønsker nå nye regler for bruk av høyteknologisk utstyr for spionasje og etterretning, etter at flere droner ble observert over en øvelse i troms tidligere i november.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Dagens trusselbilde, og den teknologiske utviklingen, gjør det naturlig å se på de lover og forskrifter som omhandler vår virksomhet, sier brigader og stabssjef i Hæren, Ingrid Margrethe Gjerde, til NRK Troms.

Gjerde

Brigader og stabssjef i Hæren, Ingrid Margrethe Gjerde, mener det er på høy tid å gjøre noe med regelverket rundt sikring av Forsvarets aktivitet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

I løpet av to uker i november overvåket minst ti ukjente droner den store militærøvelsen Rein 2 som Forsvaret hadde med soldater fra U.S. Marines i indre Troms.

PST etterforsker saken, samtidig som Hæren nå ønsker å gå til kamp mot mulig spionasje.

I en høringsuttalelse Forsvarsstaben (FST) skriver de at de ønsker å stanse de som tar i bruk høyteknologisk utstyr for spionasje, etterretning, planlegging av terrorhandlinger og overvåking av militære anlegg. Et forbud skal blant annet gjelde uidentifiserte droner.

– Vår jobb er til enhver tid å sørge for at vår aktivitet og Hærens installasjoner, som har betydning for rikets sikkerhet, er skjermet og ivaretatt mot dem som har dårlige hensikter, sier Gjerde.

Mye står på spill

Tidligere etterretningssjef i Forsvaret, Kjell Grandhagen, har flere ganger uttalt at det foregår utenlandsk etterretningsvirksomhet i Norge.

Hæren skal planlegge, tilrettelegge og gjennomføre kontroll av forebyggende sikkerhetstiltak. Hensikten er å redusere risiko for, og effektivt motvirke trusler mot, sikkerheten.

– Forsvaret er opptatt av størst mulig åpenhet av hvorfor vi er i Troms og hva slags aktivitet vi driver. Men samtidig må vi noen ganger skjerme spesielle installasjoner, objekter eller aktiviteter, sier Gjerde.

– Akkurat nå vurderer vi om det er behov for en forskrift som tydeliggjør hvordan vi skal skjerme våre installasjoner og objekter, sier hun.

– Utdatert lov

Etter Hærens oppfatning dekker ikke lovteksten i den midlertidige loven alt som kan være lurt å beskytte for Forsvarets del.

Stabssjef Ingrid Margrethe Gjerde mener at midlertidig lov om kontroll med geografisk informasjon er utdatert. Ifølge henne trenger Hæren også forbud mot fotografering og innhenting av informasjon for å beskytte militære områder og anlegg. I tillegg er det behov for politimyndighet som gjør av Forsvaret selv kan håndheve et slikt forbud, mener hun.