Gruvebedrift i lita bygd håver inn penger etter elbil-boom

Skaland Graphite har siden i vår opplevd en økning på over 20 prosent i grafittprisene. Senja-bedriften, som hevder de selger verdens reneste grafitt, tror prisene vil fortsette å stige.

gruvearbeider Skaland

Fra nye gruveganger blir det hentet ut ny og attraktiv grafitt på Skaland.

Foto: Arild Moe / NRK

Direktør Trond Abelsen står med en klump av malm fra senjafjellet på Skaland i hånda. Når han gnir fingeren mot malmen, blir den svart som av bly fra en blyant.

– Grafitten her er regnet som den reneste i verden, sier Abelsen, som nettopp er tilbake fra en konferanse i USA der fokuset var nettopp hvordan økninga i elbilsalget påvirker etterspørselen og prisen på grafitt.

Trond Abelsen

– Grafitten her er regnet som den reneste i verden, sier direktør Trond Abelsen.

Foto: Arild Moe / NRK

– Etter år med lave priser har prisen på grafitt økt med mer enn 20 prosent siden i vår, smiler direktøren.

Tror på tredobling

Grafitt brukes i batterier til elektriske biler, og det tror direktøren er en av grunnene til at fremtiden ser lys ut for grafittindustrien.

Jeg tror vi vil komme til på se en tredobling i bruk av batterigrafitt de fire–fem neste årene. Det vil gjøre at prisene på grafitt vil komme til å gå opp i det tradisjonelle markedet, tror Abelsen.

prøve grafitt

Verdens reneste grafitt, kan Skaland Graphite skryte av.

Foto: Arild Moe / NRK

Skaland Graphite har vært med på forskning om bruk av grafitt i nye teknologiske produkter. Abelsen forteller at grafitt er aktuelt for bruk i for eksempel mobiltelefoner og som innblanding i sykkelrammer.

Snart gruvedrift i 100 år

Senja-bedriften er ett av 18 steder i verden hvor det produseres grafitt fra naturen, og den eneste i Vest-Europa. Kina er størst, men nye miljøkrav der gjør at etterspørselen etter Skaland-grafitt har økt.

Gunnar Jakobsen

Gruvesjef Gunnar Jakobsen i inne i fjellet der det letes etter nye grafittårer.

Foto: Arild Moe / NRK

Det er snart ett hundre år med gruvehistorie på ytre Senja som nå toppes av teknologisk utvikling som gjør at grafitten her blir brukt på nye måter.

Inne i fjellet blir det tatt ut malm med innhold på mer enn 30 prosent grafitt. Derifra blir malmen fraktet til fabrikken på Skaland der gråberget blir vasket ut av malmen og man sitter igjen med nesten 100 prosent rein grafitt.