Stor mangel på skolemateriell: – Dette går ut over kvaliteten på tilbudet til elevene

Den nye skolereformen skal styrke de digitale ferdighetene til elevene. Men å oppgradere utstyrsparken for elevene er vanskelig for kommuner med ei skranten kommunekasse.

Thomas Norgård

Thomas Nordgård, leder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, er bekymra for mangelen på læremidler i grunnskolen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi er svært bekymra for tilgangen på læremidler som er helt nødvendige for å kunne gjennomføre reformen. Det som er problemet med reformer av denne typen, er at den aldri er fullfinansiert. Vår største frykt er at man velger billige løsninger framfor å gjøre det ordentlig, sier Thomas Nordgård, fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

Fra og med i høst har samtlige trinn i alle landets grunnskoler tatt i bruk de nye læreplanene som ble innført i fjor.

Blant annet har digitale ferdigheter fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Men å oppgradere til læremidler som passer dagens undervisning, koster.

– Det er ei utfordring som gjelder hele landet generelt, men Troms og Finnmark spesielt. Kommuneøkonomien er dårlig, og da blir også skoleøkonomien dårlig, sier Nordgård.

I tillegg til at det ordinære skoleløpet har ei utfordring, er det ei forsterka utfordring på det samiske språkområdet. Også her har det kommet en læreplanrevisjon som krever nye læremidler der det allerede var læremiddelmangel fra før av.

170 elever på én skole mangler utstyr

Tromsø kommune er blant de som fortsatt ikke har nok lærmidler til elevene.

Utdanningsforbundet lokalt har sendt ei bekymringsmelding til ledelsen. De viser til at mangel på læremidler går ut over både undervisning av elever og arbeidspresset på de ansatte.

– Til syvende og sist er det vanskelig for elevene som skal lære seg nye ting uten et digitalt hjelpemiddel. Så er jeg bekymra for lærerne, for de står på pinne for at elevene skal få det best mulige opplæringstilbudet, sier Katrine Aursand.

Katrine Aursand, leder i Utdanningsforbundet Tromsø, har sendt bekymringsmelding til ledelsen i kommunen.

Katrine Aursand, leder i Utdanningsforbundet Tromsø, har sendt bekymringsmelding til ledelsen i kommunen.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Hun er leder i Utdanningsforbundet Tromsø, og viser til at i tillegg til mangel på digitale og analoge læremidler, så har lærerne måtte forholde seg til korona, nye læreplaner, kvalitetsutvikling og gjennomføring av nasjonale prøver.

– Jeg vil at historiene til skolene skal komme fram. For det de beskriver for meg er en situasjon med manglende ressurser, folk, lærebøker og kaotiske tilstander, sier Aursand.

Ved Tromstun ungdomsskole mangler 170 elever det digitale utstyret de trenger for å kunne følge undervisinga. Det er delvis pandemiens skyld, men følgene er at både elever og ansatte opplever stress og ekstra stort arbeidspress.

Sturla Vik, rektor ved Tromstun videregående.

Sturla Vik, rektor ved Tromstun ungdomsskole.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Du klarer deg kanskje i noen uker, men etter hvert begynner det å bli vanskelig for oss. Hvis situasjonen vedvarer, så vil det til slutt bli kritisk, sier rektor Sturla Vik.

Mangler 30 IT-ansatte

I tillegg mangler kommunen mellom 20 og 30 IT-ansatte, noe som gjør situasjonen enda vanskeligere.

– Når vi får maskinvare-utfordringer med maskinene, må det repareres av datakyndige. Den hjelpen får vi dessverre ikke nå, sier rektoren.

– Dette går ut over kvaliteten på tilbudet til elevene. Det må ei kraftig satsing på kommuneøkonomien til. Vi er nødt til å få de midlene som trengs for å drive skoler og barnehager. Så må man selvfølgelig sørge for at man har kompetente folk, sier fylkeslederen i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, Thomas Nordgård.

Han mener regjeringa enten må øke frie midler eller øremerke midler til skolen.

I Tromsø kommune prøver de nå å finne ei løsning på hvordan man kan finansiere oppgraderinga som må til.

Kari Henriksen, avdelingsleder for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.

Kari Henriksen, avdelingsleder for oppvekst, utdanning og kultur.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

– Vi har fått en reform, men veldig lite penger fra statlig hold til å realisere læreplanreformen. Det er et problem i forhold til at vi trenger en del nytt utstyr for å kunne drifte undervisninga på en god måte framover, sier avdelingsleder for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune, Kari Henriksen.

– Et sprikende bilde

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, sier de har dialog underveis med organisasjonene i sektoren, Kommunesektorens organisasjon og Forleggerforeningen om læremiddelsituasjonen.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at bildet er sprikende. Mange kommuner har avventet læremiddelkjøp. Noen oppga økonomi som årsak, men det var også andre grunner, sier Johansen.

Noen har sagt at de ønsker med tid på å vurdere læremidlene før de ble kjøpt inn, mens andre ikke har hatt tid på grunn av pandemien.

Hun påpeker at 2020 og 2021 har vært spesielle år med læreplanreform, ei digital utvikling i skolene som har skutt fart, og hjemmeskole ved bruk av digitale plattformer under pandemien.

Dette kan ha påvirket læremiddelinnkjøpene, og Johansen sier de må komme tilbake til behovet for neste år i 2022-budsjettet.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, sier regjeringa har gitt ekstra midler til oppgradering av læremidler de to siste åra.

Så langt skal regjeringa ha gitt betydelige ekstra midler til læremidler i forbindelse med fagfornyelsen.

I 2020 ble det bevilget rundt 280 millioner kroner øremerket til innkjøp av læremidler, og i 2021 ble det bevilget 150 millioner kroner. I tillegg ble det bevilget penger til utvikling av læremidler. Dette kom i tillegg til det kommunene har i ordinær ramme til innkjøp og utskifting av læremidler.

– Midlene har i hovedsak vært fordelt etter en kostnadsnøkkel som er tilpasset hvor mange elever i grunnskolealder kommunen har. Deler av midlene har også være tildelt etter søknad, der kommunene har oppgitt hvor mange digitale læremidler de har anskaffet, sier Johansen.

Hun legger til:

– Den foreløpige statistikken fra forlagene for 2021 tyder på at salget av læremidler har økt sammenlignet med 2020.