Grønt lys for nordlyskatedral

Ingen av forutsetningene er endret siden kommunestyret i Alta sa nei, likevel sier formannskapet ja.

Plantegning, Nordlyskatedralen

Slik skal den bli seende ut, Nordlyskatedralen i Alta.

Foto: Illustrasjon: Signatur Arkitekter AS

Formannskapet i Alta sa onsdag enstemmig ja til å gå i gang med byggingen av den såkalte Nordlyskatedralen i Alta, skriver finnmarkdagblad.no.

I forrige runde ble byggingen stoppet av kommunestyret, som ikke var fornøyd med kontrollregningen av byggekostnadene på 120 millioner. Det var sikkerhetsmarginen på bare fem millioner som fikk kommunestyret til å be om en grundigere kontrollregning, slik at de kunne være sikre på kostnadene.

– Vi har fått kontrollregningene som vi ba om, og det er kanskje litt overraskende at det ble enstemmighet, sier ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, til avisa.

Tidligere har både Venstre, Kystpartiet, Fremskrittspartiet og høyre vært skeptiske til prosjektet.

Fortsatt er sikkerhetsmarginene på rundt fem millioner, men likevel har altså formannskapet gått god for prosjektet. Det er Alta kirkelige fellesråd som står som byggherre, men det er kommunen som tar den største delen av regningen. Politikerne har tidligere krevd at eventuelle konstnadsoverskridelser må tas av fellesrådet.