Grieg flytter 10 årsverk fra Finnmark

Grieg Seafood omorganiserer og flytter 10 årsverk fra Finnmark til Bergen. Onsdag ble det også kjent at Cermaq kutter 50 stillinger i Finnmark.

Oppdrettsanlegg

Et av Grieg Seafoods anlegg, Vest-Finnmark. Selskapet flytter 10 personer til Bergen.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

Når oppdrettsselskapet Grieg Seafood skal effektivisere, flyttes 10 årsverk ut av Finnmark – til Bergen.

I dag har selskapet 23 ansatte i administrative funksjoner. Disse skal altså skjæres ned og bli til 13.

Samler kompetansen

Konsernsjef i Grieg Seafood Andreas Kvame sier at dette gjøres vi for å sikre en «kvalitativ» og «helhetlig» tjeneste for begge regionene i Norge.

– Vi samler alle støttefunksjonene i et felles miljø som blir plassert i Bergen, sier han.

Grieg Seafood opplyser at det er et mål at ledelsen i Finnmark skal kunne ha mest mulig tid til operativ drift. Det er derfor besluttet å flytte IT, regnskap, informasjon og deler av HR, fra Alta til Bergen.

I Bergen må imidlertid selskapet betale arbeidsgiveravgift, noe dere er fritatt for i Finnmark. Kvame mener det likevel er lønnsomt å flytte ansatte.

Får ikke tilbud

– En ting er lønnsomhet, en annen ting er nedslagsfelt og rekruttering. I Bergen er det et stort miljø med sjømatbedrifter og sjømattjenester, sier han.

Ikke alle de som blir sagt opp i Finnmark vil få tilbud om jobb i Bergen.

– Ikke alle, men en del, vil få tilbud om jobb i Bergen. Noen vil vi se på om vi kan finne alternative arbeidsplasser innad i organisasjonen, sier Kvame.

– I noen år har ditt selskap bygd opp organisasjonen i Finnmark. Hvorfor var det nødvendig?

– Det er skiftende tider. Det vi har sett nå er at det er behov for å få samlet det som er. Vi har en organisasjon i Finnmark og en i Rogaland. Nå samles det som går på støttefunksjoner her i Bergen, sier Kvame.

Cermaq kutter 50

Gunnar Gudmundsson

Gunnar Gudmundsson og Cermaq opplyser at 50 mister jobben i Finnmark.

Foto: Robin Mortensen

Onsdag ble det også kjent at Cermaq, fem år etter at oppdrettsselskapet etablerte en avtale med Norway Royal Salmon, kutter 50 stillinger ved slakteriet i Hammerfest fra nyttår.

Det er blitt en knute på tråden mellom de to selskapene, og samarbeidet avsluttes.

– Avtalen utløper ved årsskiftet og vi har ikke kunnet bli enige om prisen. Det betyr at vi dessverre må si farvel til avtalen, og dermed må nedbemanne, sier regiondirektør Gunnar Gudmundsson.

De 50 stillingene utgjør halvparten av Cermaqs bemanning på selskapets eneste slakteri i Finnmark.

Cermaq produserer årlig 30.000 tonn laks for markeder i EU-landene, primært Frankrike og Tyskland. Fram til Russlands boikott av norsk laks i 2014, var selskapet nest størst hos naboen i øst.

Selskapet omsetter for 1,2 milliarder kroner årlig, og har 28 konsesjoner i Finnmark, der oppdrettsanleggene er fordelt på fem kommuner, Alta, Loppa, Kvalsund, Hammerfest og Måsøy. I tillegg har Cermaq fire forskningskonsesjoner i fylket.