Grensejegerne bruker hørselsvernet Forsvaret mener ikke virker

Utstyr til 40 millioner kroner ble trukket tilbake av Forsvaret. Men helt øst i Finnmark leste de bruksanvisningene.

Grensejegere i Pasvik

Under hjelmen har grensejegerne i Pasvik grensekompani øreproppene som hjelper dem å kommunisere med de andre på båten.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

– Vi bruker Quiet Pro på båtfører og et par andre i båten, for å kunne kommunisere i bråket. Jeg opplever de som veldig gode, forteller sersjant 1. klasse i Pasvik grensekompani, Per Prøitz.

Grensejegerne patruljerer Pasvikelva med RIB-båt, for å holde oppsyn med grensa mot Russland.

Per Prøitz

Sersjant i Pasvik grensekompani, Per Prøitz, har litt å plukke på det tekniske, men beskriver Quiet Pro som et utrolig godt hørselsvern.

Foto: Forsvaret

Under mye støy siler hørselsvernet Quiet Pro ut lyden, slik at bare samtalen mellom soldatene står igjen. Men de fungerer også motsatt, forteller Prøitz. I 2010 var han i Sambandsbataljonen, og skjøt med tungt maskingevær.

– Hørselsvernet reagerte veldig raskt. Den fjernet lyden fra skuddet, men slapp igjennom lyden av hylsa som traff bakken. Det syns jeg var veldig bra.

– Nødvendig å oppgradere

Forsvaret kjøpte 3.450 hørselsvern for 40 millioner kroner i 2007. Bare 40 sett er i bruk blant soldatene i dag. De resterende ligger nærmest ubrukt på et lager.

For til tross for omfattende testing av utstyret sammen med det svenske Forsvaret før innkjøp, ble øreproppene rett og slett for vanskelige å bruke.

Asgeir Spange Brekke

Seniorrådgiver i Forsvarsmateriell, Asgeir Spange Brekke innrømmer at det har tatt lang tid.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Undersøkelser viste at de ble presset for langt inn i øret, og soldatene brukte feil størrelse. Bedriftshelsetjenesten fikk ansvar for opplæring. Likevel trakk Forsvaret øreproppene tilbake.

– Det er ikke noe vits å levere ut noe som folk får plager av, og som ikke virker, sier Asgeir Spange Brekke, seniorrådgiver i Forsvarsmateriell.

Han mener det var nødvendig å oppgradere utstyret. Nå har de kjøpt inn ørepropper i fem forskjellige størrelser, og ny datainnmat. Det har kostet ytterligere 250.000 kroner.

– Hva tenker du om at det nå har tatt ti år?

– Nå må vi fokusere på at vi har gjort oppgraderingene, og at vi har fått de opp og gå som tiltenkt. Nå håper vi de blir tatt i bruk i avdelingene i Forsvaret, sier Spange Brekke.

Quiet Pro

Ifølge Forsvaret ligger 2.000 av settene nå på verksted for programvareoppgradering og pakking. Når de faktisk skal ut i avdelingene, er det ingen som vet helt konkret.

Foto: Nacre

Ønsker flere

Å forhindre hørselsskader var en av de viktigste argumentene for å investere i akkurat Quiet Pro. Nå, ti år etter, ser det ut som flere snart kan ta i bruk utstyret.

Grensejegerne på Pasvikelva har allerede lagt inn bestillinger på flere sett. Og oppgraderingen er ikke forgjeves, sier Per Prøitz. For den ti år gamle teknologien svarer ikke lenger helt til behovet.

– Slik det er i dag må jeg velge om jeg skal ha et godt hørselsvern og kommunisere med de rundt meg, eller å kommunisere via radio, sier Per Prøitz.