Grensa mot Finland er ikke egnet til sampatruljering

– Det er ikke hensiktsmessig for politiet i Troms med en felles patruljering med politiet i Sverige og Finland. Det sier politimester Ole B. Sæverud.

Ole B. Sæverud

Politimester i Troms, Ole B. Sæverud sier de har et godt samarbeid med politiet i Sverige og Finland, men finskegrensa egner seg ikke for felles patruljering med finsk politi.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

I en henvendelse fra Politidirektoratet har politidistriktene fått spørsmål om å utvide samarbeidet med våre naboland, med blant annet felles patruljering av grenseområdene, spesielt grensen mellom Sverige og Norge.

– Vi er veldig opptatt av et samarbeid med politiet i Sverige og Finland, et samarbeid vi har hatt i over femti år, sier politimesteren. Men sampatruljering er best egnet i områder der det er tett befolkning mellom to land og der grensa er et kunstig skille mellom to land.

Politiet med storfangst i Troms

Fungerer i Tornödalen

Som eksempel trekker han fram samarbeidet mellom svensk og finsk politi på grensa i Tornödalen.

– Der pågår det sampatruljering, ei ordning som ble etablert for et par år siden. En svensk og en finsk politimann i hver bil som patruljerer grensa på begge sider. Der er det veldig godt egnet, det er bosetting på begge sider, men samtidig ganske tynt befolket.

Har et godt samarbeid

Sæverud sier samarbeidet politiet i Troms har med svensk og finsk politi er bredt og godt.

– Vi har et etterretningssamarbeid med finsk og svensk politi ved blant annet narkotikakriminalitet og omreisende vinningskriminalitet. Vi har et godt samarbeid på redningsoppdrag. Også har vi et strategisk politisamarbeid ved at vi, politisjefer fra alle tre land, møtes.

Ikke egnet for sampatruljering

At politiet i Troms skal patruljere med politimenn fra Finland er heller ikke hensiktsmessig, mener Sæverud.

– Grensa mellom Norge og Finland i Troms består av et grensepasseringssted, med egentlig lite folk på andre siden av grensa og få politioppdrag. En slik sampatruljering akkurat der, egner seg ikke veldig godt med den geografien og det bosettingsmønstret som er her.