Greenpeace vil stanse oljeomlasting umiddelbart

Greenpeace mener Norterminal prater tull når de hevder at det er trygt å laste om olje når det ligger is på fjorden. Selskapet Norterminal utfører oljeomlasting i Bøkfjord i Sør-Varanger, og Truls Gulowsen i Greenpeace vil stanse virksomheten umiddelbart.

Is rundt oljetankere

Greenpeace mener is i området rundt oljetankere som laster om olje er et stort problem.

Foto: Hallgeir Henriksen

– I noen ekstreme tilfeller kan landfast is holde oljen noe unna. Men olja går også inn under isen og blir vanskeligere å få tak i, sier Gulowsen.

Tviler på sikkerheten

Han har svært liten tiltro til at sikkerheten blir ivaretatt når russiske tankskip i år skal pumpe seks millioner tonn råolje over i møtende skip i Bøkfjorden i Sør-Varanger. En fjord det ofte danner seg is på om vinteren.

Det er selskapet Norterminal som har ansvaret for virksomheten.

Til tross for at Miljødirektoratet har kommet med sterke advarsler mot oljeomlasting vinterstid, har Klima- og miljødepartementet sagt ja. Eieren av Norterminal, Jacob Stolt-Nielsen, mener oljeomlasting på en islagt fjord er trygt.

– Is kan hindre landpåslag av olje, sier Stolt-Nielsen.

Dette mener Truls Gulowsen er bare tull.

– Det er utrolig at noen kan påstå at is knytta til oljevirksomhet i arktiske områder er en fordel. Is er tvert imot en enorm utfordring. Noe annet er bare tøys, sier Gulowsen.

Oljeomlasting til sjøs