Gråtende og utslitte ansatte

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve en slik fortvilelse, sier en av Arbeidstilsynets medarbeidere etter tilsynsrunder på sykehusene i Finnmark.

Kirkenes sykehus IKKE BRUK
Foto: Knut-Sverre Horn

Et av temaene på Helse Nords styremøte i dag er arbeidsmiljøet på sykehusene. Undersøkelsen «God vakt» viser nemlig store mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på sykehusene i Nord-Norge.

– Jeg har møtt mellomledere som har grått, fordi de har kommet i skvis mellom de ansatte og ledelsen, sier seniorinspektør Alf Bratteng.

Han har vært koordinator for tilsynsbesøkene i Finnmark.

Oppfyller ikke pålegg

Gråtende sykehusansatte er det som har gjort sterkest inntrykk på Bratteng under kartleggingen av arbeidsmiljøet på sykehusene i Finnmark. Arbeidstilsynet har gitt 13 pålegg til Helse Finnmark. De fleste fristene har gått ut - uten at påleggene er oppfylt.

Det handler blant annet om manglende opplæring av både ansatte og verneombud, samt medvirkning. Og situasjonen er like ille på sykehusene i Troms og Nordland.

– Det viktigste er å lage systemer for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Det er ikke gjort siden staten overtok sykehusdriften, forteller Bratteng.

Må springe fortere

– Problemet som er mest følbart for de ansatte er den manglende balanse mellom oppgaver og ressurser til å løse oppgavene.

Omstillinger gjør at færre ansatte må springe fortere for å løse oppgavene. Rapporten viser også at sykefraværet går oppover blant helsepersonellet.

– Helse Nord har mye arbeid foran seg. Først og fremst må de få HMS-systemene på plass, slik at man kan drive planmessig arbeid for å bedre arbeidsmiljøet, sier Bratteng.

Lover strategi

Organisasjonsdirektør i Helse Nord, Åshild Nordnes, sier at styret skal ta Arbeidstilsynets rapport til orientering.

– Vi skal legge frem en mer overordnet strategi for dette arbeidet i løpet av 2007, sier Nordnes.