Gransker UNN etter uventet dødsfall

Universitetssykehuset Nord-Norge meldte selv inn det uventede dødsfallet til Helsetilsynet. Nå skal Fylkesmannen granske hendelsen.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

På grunn av opplysninger rundt et dødsfall på UNN starter fylkesmannen nå tilsynssak mot sykehuset.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

3. mai ble Statens helsetilsyn varslet om det som kalles en alvorlig hendelse på UNN i Tromsø. Det var sykehuset selv som varslet Helsetilsynet om saken.

Konstituert fylkeslege i Troms, Cathrine Ditlefsen, sier til NRK at saken var meldt inn til Helsetilsynet som dødsfall.

– Vi oppretter tilsynssak mot UNN. Saken er i innledende fase og vi har ikke mottatt ytterligere opplysninger i saken. Vi har per nå derfor ikke tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig.

Ditlefsen viser til at hendelsen er varslet etter spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3–3 a. Der står det blant annet;

«Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko».

Spesialisthelsetjenesteloven

Medisinsk fagsjef på UNN, Haakon Lindekleiv forteller at de er kjent med at fylkeslegen har opprettet tilsynssak med utgangspunkt i en varslet episode fra sykehusets side.

– Pasienten døde uventet, og dette ble da meldt internt umiddelbart. Etter obduksjonen av pasienten kom det fram opplysninger som gjorde at vi i tillegg valgte å varsle dette til Helsetilsynet som en mulig alvorlig hendelse. Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke gå inn i detaljer av saken.

Ser alvorlig på saken

Cathrine Ditlefsen forteller at det i spesialisthelsetjenesteloven også står at helseforetak straks skal melde Statens helsetilsyn om slike alvorlige hendelser.

Konstituert fylkeslege i Troms, Cathrine Ditlefsen

Konstituert fylkeslege i Troms, Cathrine Ditlefsen, forteller at saken er i innledende fase.

Foto: Fylkesmannen i Troms

Helsetilsynet har altså etter varslingen vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Troms og de ser alvorlig på den informasjonen de har mottatt.

– Saken overføres derfor til fylkesmannen som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen, står det i brevet fra Helsetilsynet.

Medisinsk fagsjef, Haakon Lindekleiv, sier at de følger opp alle alvorlige hendelser internt på UNN.

– Pårørende er informert, dødsfallet har vært diskutert på den aktuelle avdelingen og vil også behandles i pasientsikkerhetsutvalget. Mine tanker går først og fremst til de pårørende.

Kritikk for annen sak

UNN har den siste tiden fått kritikk i media for å ikke ha rapportert om alvorlige feil i behandlingen av en mann som døde på akuttmottaket for noen år tilbake.

I et intervju med avisa Nordlys har UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sagt at det var feilvurderinger som gjorde at saken ikke ble behandlet slik den burde den gangen.

Sykehuset fikk også sterk kritikk fra Statens helsetilsyn fordi de ikke fulgte opp de pårørende i den saken.

– Det er et kontinuerlig arbeid for å styrke meldekulturen ved UNN. Dette er det økt fokus på internt etter oppslagene i Nordlys. Vi er opptatt av at det skal være lav terskel for å melde alvorlige hendelser, sier Lindekleiv.