Forsinkelse på Goliat koster 2,5 milliarder kroner

Må utsette til 2014 på grunn tekniske utfordringer ved plattformen.

Westcon Scarabeo 8

Kostnadene for Goliat-utbyggingen er nå estimert til om lag 36,7 milliarder kroner.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Eni Norge har sammen med partnerskapet i Goliat-lisensen, besluttet å utsette produksjonsstart på Goliat til tredje kvartal 2014.

Prosjektet har møtt uforutsette utfordringer. Disse er i hovedsak relatert til teknologiske utfordringer ved produksjonsplattformen, melder selskapet på sine nettsider.

Skal produsere 170 millioner fat olje

Goliat blir det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet med Eni Norge som operatør (65 %) og Statoil som partner (35 %).

Eni Norge er en del av Eni, et italiensk energiselskap, og Goliat skal etter planen produsere 170 millioner fat olje over en 15 årsperiode.

Skal koste 36,7 milliarder kroner

Selskapet skal tidligere ha varslet Olje- og energidepartementet tidligere om økte investeringskostnader på om lag 3,7 milliarder kroner.

Denne økningen skyldes i hovedsak økte markedspriser, lengre leveringstid for flere utstyrspakker og høyere råvarekostnader grunnet sterkt press i leverandørmarkedet

Kostnadene for Goliat-utbyggingen er nå estimert til om lag 36,7 milliarder kroner. Opprinnelig kostnadsanslag lå på 30,5 milliarder NOK.