Hopp til innhold

Goliat-olje kan sikre terminal i Nordkapp

En framtidig oljeterminal i Nordkapp kan også bli forsynt med olje fra Goliat-feltet. Statoil saumfarer nå alle muligheter for å få en utbygging av Johan Castberg-feltet så rimelig som mulig.

veidnes i Nordkapp

TERMINERT? Det har vært mye tvil om oljeterminal i Nordkapp, men Goliat-feltet kan være en del av redningen.

Foto: Kai-Erik Bull

Det kan også innebære utstrakt samarbeid med de andre selskapene som har gjort funn i Barentshavet.

– Selv om Castberg er et stort oljefelt, kan det ikke alene løfte kosnadene ved en terminal. Vi ser på en løsning for en terminal for flere felt: Castberg, Goliat, Gotha med flere, sier Ole Anders Skauby, informasjonssjef for teknologi og boring i Statoil.

Også OMVs Wisting-funn inngår i studien.

Ga opp rørledning

Tidligere har Statoil slått fast at det skulle bygges oljeledning til land. Enorme kostnader og lav oljepris har ført til nye runder og nye utsettelser. Mest aktuelt nå er en løsning med frakt av olje med båt til en omlastingsterminal og derfra ut i verden med større skip.

– Planen er å velge utbyggingsløsning i andre halvdel av 2016. Hvis vi følger den tidsplanen er målet å ta en investeringsbeslutning i 2017.

Statoil har allerede klart å redusere utbyggingskostnadene på Johan Castberg med 30–40 prosent. Ekstra olje i land fra Goliat vil dermed kunne styrke planene om en terminal på land. En god idé, mener Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic.

– Det burde jo være mulig å gjøre god butikk. Goliat ligger nært Veidnes, som de andre. Får man til en felles løsning med felles infrastruktur vil alle spare tid og kostnader på det. En av de viktigste betingelsene for å få realisert Veidnes er å få nok olje til terminalen til at det blir god butikk, sier Giæver.

Oljeselskapene ENI og Statoil har begge andeler i oljen fra Goliat-feltet. Eni skal med sine to skip frakte sin del av denne olja til markedet i Europa. Statoil har i utgangspunktet planlagt å gjøre det samme med ett skip. Nå kan det altså hende at dette skipet kommer til å gå i skytteltrafikk til Nordkapp.

Ikke lønnsomt nå – men...

Men også optimistene i leverandørnæringa erkjenne at det er vanskelige tider.

– Hvis 30 dollar per fat og kanskje lavere skulle være det nye nivået på oljeprisen, vil det ikke være lønnsomt som vi ser det å hente ut olje fra Barentshavet, sier Giæver.

Fra Statoils side er det likevel ikke bare dagens oljepris som har betydning:

– Når man skal vurdere å bygge ut felt som har flere titalls år levetid, kan man ikke ta det ene og alene på oljeprisen den dagen man tar beslutningen, sier Skauby.

Oljeselskapet ENI Norge utelukker heller ikke at Goliat-olja kan fraktes til land i Nord-Norge dersom det i framtida viser seg mest lønnsomt.