Godtar ikke bøter

Kapteinen på tråleren «Kabou» godtar ikke bøter. Prøver saka for retten.

«Kabou»
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Saken med tråleren «Kabou», som ble bøtelagt for tjuvfiske i Barentshavet, havner i retten.

Det ble klart etter at kapteinen og rederiet nekter å vedta bøtene på tilsammen vel fem millioner kroner.

Hverken kapteinen eller eieren vil godta disse.

– Det er jo fortsatt slik at vi mener dette fartøyet har fisket lovlig i internasjonalt farvann, og at det ikke var grunnlag for kystvakten til å gripe inn overfor fartøyet, sier kapteinens advokat Halfdan Mellbye.

– Var ikke statsløs

Advokaten og skipperen på tråleren Kabou mener norsk lov ikke gir adgang til å gripe inn ovenfor statsløse fartøy, og dette var heller ikke et statsløst skip. Da tråleren ble arrestert 29. juni het den «Joana» og var ifølge Kystvakta fra São Tomé.

Men noen dager etter endra fartøyet navn til «Kabou» og var ifølge skipperen og hans advokat fra Guinea.

Politiet mener skipet har brutt saltvannsfiskeloven på en rekke punkter mens de har fisket i Smutthullet, og bøtene fordelte seg på 50.000 kroner til kapteinen, 300.000 til rederiet og en inndragelse av verdier til 4,7 millioner kroner. Påtalejurist Magne Nyborg betrakter dette som en streng straff.

Her er overtredelsene

  • manglet fangstdagbok
  • hovedtrålen hadde innmontert et finmasket nett med en ulovlig maskevidde som hindrer at småfisken slipper ut av trålen
  • det var innmontert ulovlige rundstropper i trålen
  • la frem uriktige og/eller falske skipsdokumenter
  • etterkom ikke ordre fra Kystvakten om å stanse fartøyet og trekke inn trålen

I tillegg mener politiet at kapteinen overtrådt lov om Norges økonomiske sone ved at han 12. juni 2006 fisket innenfor Norges økonomiske sone.

Må stille bankgaranti

Selv om kaptein og rederi ikke vedtar boten fra politiet jobber man nå med å ordne bankgaranti for summen, slik at tråleren kan forlate havna i Vadsø.

I tillegg vil advokaten be om å få tilbake dokumentene og de tingene som er beslaglagt. Videre planlegges rettssak.