Godt år for kommunene

De fleste kommunene i Troms kan vise til gode driftsresultat for fjoråret. Det viser en analyse fra Fylkesmannen. Netto driftsresultat er mer enn doblet fra året før hvis fylket ses under ett. - Dette er ei positiv utvikling, men begrensende fondsmidler eller høy lånegjeld gjør at kommunene fortsatt er sårbare for uforutsette utgifter eller svikt i inntektene, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen.