Gledelig nyhet til deg som elsker kaffe

Norge er blant de nasjonene i verden som drikker mest kaffe. Samtidig forskes det også mye på kaffens effekt. En fersk doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet avkrefter nå påstander om at kaffe er kreftfremkallende.

Marko Lukic

KAFFEFORSKNING: Marko Lukic ved UiT Norges arktiske universitet har skrevet en doktorgrad om kaffe og risiko for kreft.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det var ganske mange kunnskapshull i forskningen som tok for seg kreft og kaffe. Vi hadde som mål å fylle disse hullene, sier Marko Lukic, doktorgradsstipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Ut fra folketall drikker vi nordmenn nest mest kaffe i verden. Ifølge Norsk kaffeinformasjon drikker nærmere syv av ti nordmenn kaffe hver dag. Størst er forbruket i Nord-Norge.

Og de siste årene har det vært en del frem og tilbake om hvordan kaffe påvirker kroppen vår.

I 2017 advarte Helsedirektoratet om at ufiltrert kaffe kan gi deg økt kolesterol, samtidig viste en studie ved UiT Norges arktiske universitet at kaffedrikking reduserer risikoen for blodpropp med 30 prosent. Ellers hevdes det at kaffe kan hindre graviditet, men også gi lavere risiko for hjerte- og leversykdommer, diabetes og demens.

I tillegg skal kaffe reduserer risikoen for flere typer kreft, blant annet aggressiv brystkreft. Men i mars i år besluttet en dommer i California at kaffebarene måtte merke kaffen sin som kreftfremkallende.

Dette var først og fremst fordi kaffe inneholder mye av stoffet akrylamid, et stoff som blant annet dannes under brenning av kaffebønner. Et stoff som regnes for å være kreftfremkallende.

Så hva stemmer?

– Vanskelig å stole på forskningen

– Det er mange ting som spiller inn i forskningen. Forskjellige forskningsmetoder og forskjellige typer kaffe, for eksempel med eller uten filter, gir forskjellige resultater. Derfor er det vanskelig å stole blindt på all forskningen som er på feltet, sier Marko Lukic.

I sin doktorgradsavhandling har han prøvd å finne ut om kaffedrikking øker eller minsker risikoen for å få kreft. Lukic har blant annet benyttet seg av forskningsprosjektet Kvinner og Kreft, hvor over 170 000 kvinner har blitt fulgt opp over flere år.

– Gjennom Kvinner og Kreft-studien har vi omfattende informasjon om livsstil, atferd og kosthold. Dermed har vi klart å kontrollere resultatene opp mot andre faktorer som kan spille inn på kreftrisikoen, som for eksempel røyking. På den måten har vi fått ganske så pålitelige resultater, sier Lukic' veileder, Tonje Braaten, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT.

Og resultatet er tydelig:

– Vår konklusjon er at selv ved et høyt konsum av kaffe så øker du ikke risikoen for å få kreft, sier Marko Lukic.

Høyt kaffekonsum vil si; opptil syv kopper kaffe om dagen, for deg som tåler det.

Beskytter lite

I forskningen har de også fått bekreftet at kaffe kan redusere risikoen for noen typer kreft. For eksempel livmorkreft. I tillegg har de funnet ut at mer enn fire kopper filterkaffe daglig kan redusere risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

– Jeg vil likevel ikke bruke kaffe som et forebyggende middel mot kreft, for å si det sånn, sier Lukic.