Hopp til innhold

Glad for hevingskontrakt

Hasvik-ordfører fornøyd med at ”Murmansk” skal vekk.

Eva Husby ombord på «Murmansk»
Foto: Rune Berg / NRK

Hasvik-ordfører Eva Husby er svært glad for at det nå er klart hvem som har fått i oppgave å fjerne vraket av den russiske krysseren ”Murmansk” fra fjæresteinene ved Sørvær.

– Jeg er svært glad for dette, når klagefristen har gått ut skal vi møte AF Gruppen og se hva vi kan får til.

Der har den ligget siden julaften 1994 da det slet seg fra et slep. Vær og vind har herjet stygt med fartøyet, og da det i fjor høst ble påvist en rekke krefttilfeller i områdene nærmest skipsvraket, ble det også fortgang i planene om å fjerne det. I dag kom bekreftelsen fra fiskeri- og kystdepartementet, som gir selskapet AF Gruppen kontrakten på 239 millioner kroner.

Kystverket mottok i alt seks tilbud for fjerningen av vraket. Årsaken til at AF Gruppen ble valgt, skyldtes den beste miljømessige profilen med minst risiko for spredning av forurensende kilder. Selskapet vil gjennomføre fjerningen ved å lukke inne vraket bak en 230 meter lang og 30 meter bred molo.

Underdirektør i AF Gruppen, Torbjørn Haugo, forklarer at de skal bygge moloen for å kunne pumpe ut vannet innenfor.

– Dette vil føre til at vi kan gå trygt gjennom skipet, både med hensyn til miljøet og sikkerheten til arbeiderne og lokalbefolkningen.

Slik kan det bli rundt "Murmansk"

Slik kan moloen rundt 'Murmansk' bli.

Foto: AF Gruppen

Lokale ringvirkninger

Husby er glad for at en slik løsning er blitt valgt, hun ser for seg at arbeidet også vil kunne gi lokale ringvirkninger.

– Dette konseptet er lagt opp slik at massen til moloen skal hentes fra Sørøya, noe som vil gi arbeid til lokale transportører. I tillegg må jo arbeiderne ha et sted å bo, og mat mens de er her.

Det vil være omtrent 30 personer som kal arbeide med prosjektet i en toårsperiode. Arbeidet skal avsluttes i 2011, og har en kontraktsum på 238.950.000 kroner, uten moms, og var i følge Kystverket det billigste av de innkomne tilbudene.