Gjorde oppsiktsvekkende funn

Geologer gjorde fant fossilt subtropisk korallrev i nærheten av Ny-Ålesund på Svalbard.

Det er blitt gjort funn av fossilt subtropisk korallrev på Svalbard, det melder Norsk Polarinstitutt.

Det var under et geologisk feltarbeid i sommer at forsker Dierk Blomeier fra Norsk Polarinstitutt og masterstudent Thomas Goode oppdaget det spektakulære varmtvannsrevet.

– Fullkomment eksponert

Et korallrev er bygd opp av kalkskjeletter; hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall.

Revet på Svalbard har blitt befolket av en mangfoldig fauna bestående av blant annet ulike virvelløse dyr, sjøliljer, mosdyr, bløtdyr og fisk.

– Revet er fullkomment eksponert langs kysten av Brøggerhalvøya, forteller Blomeier.

Første studie

Blomeier har planer om å dokumentere og undersøke dette revet i framtiden.

Det vil da bli første gang at et slikt fenomenet studeres nærmere av forskere.

– På grunn av sin eksepsjonelle bevaring og enestående eksponering utgjør fossile rev en viktig informasjon om Svalbards geologiske historie, og gir unik innsikt i det marine liv i fortiden, understreker Blomeier på Polarinstituttets nettsider.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.