Gjør tyveriraid, men politiet kan ikke gjøre noe

En 26 år gammel mann har gjort flere grove tyverier i flere år. Nå beklager politiet overfor publikum, og sier de står uten makt til å gjøre noe.

Politiet i Vest-Finnmark

Politiet i Vest-Finnmark gikk mandags kveld ut med informasjon til publikum om at mannen som begår grove tyveri, er tilbake i gatene. Selv kan de ikke gjøre noe med situasjonen.

Foto: Skjermdump.

Den 26 år gamle altamannen har i flere år begått en iherdig vinningskriminalitet i Vest-Finnmark.

Han begår i hovedsak grove tyverier fra bolighus, lommetyverier og stjeler kredittkort.

Mannen har også brutt seg inn i hus på nattestid, mens det var folk som sov i huset.

Han er godt kjent av politiet, men de fortviler over situasjonen. For det er ingenting de kan gjøre med saken.

Kan ikke pågripes

Mannen er nå på nytt i gang med nye tyveriraid i Vest-Finnmark, etter han slapp ut etter et tvangsopphold på institusjon.

Han regnes som strafferettslig utilregnelig, og kan verken pågripes eller straffes for sine handlinger. Dermed må politiet la mannen gå hver gang.

– Det er slik i Norge at om en person blir erklært strafferettslig utilregnelig på

Thomas Eliassen Darell

Fungerende politimester i Vest-Finnmark, Thomas E. Darell.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

grunn av sin psykiske tilstand, så kan man ikke straffes for noe som helst, forteller fungerende politimester i Vest-Finnmark politidistrikt, Thomas E. Darell.

Hva skjer da med disse sakene?

– Det som skjer er at vi bare registrerer saken, vi får en forklaring fra vedkommende og så blir han sluppet fri igjen. Deretter har vi ikke noe annet valg enn å henlegge saken, sier politimesteren.

– For at det skal kunne reises en straffesak må det en mye mer alvorlig kriminalitet til, for at man kan få en forvaringssak eller noe lignende.

– Lås dørene og huset

Etter flere har opplevd å få frastjålet gjenstander, ønsker nå politiet å informere publikum om mannen og at han nå er tilbake i gatene.

Den fungerende politimesteren har klare oppfordringer til publikum.

– Hovedsakelig er det å sikre sine eiendeler, sørge for at du har låst dør og hus, og ikke har ting liggende framme rundt huset.

– Vi har kontroll på områdene hvor han har vært mye, så vi har gjenfunnet mye fra de boligene som han har vært i, sier Darell.

Selv om enhver person har lov til å pågripe en person som bryter seg inn, vil politiet fraråde dette på det sterkeste.

– Nå er det også slik at alle har hjemmel til å pågripe en person som man tar på fersk gjerning, det er ikke noe vi oppfordrer til, men at man heller tar kontakt med politiet om man ser at vedkommende er i gang med et tyveri.

Mandags kveld sendte politidistriktet ut en pressemelding og la ut en status på Facebook-siden til distriktet for å informere publikum om situasjonen.

Det har kommet flere reaksjoner, og politimesteren merker at folk blir utrygge.

– Vi ser svært alvorlig på den utryggheten dette skaper i et samfunn, dermed ønsker vi å ta tak i dette for å si noe om dette så det ikke skaper utrygghet. Men vi ser at det gjør det, og vi skulle så gjerne ønske at vi kunne fått vedkommende ut av sirkulasjonen og vernet samfunnet, sier politimesteren.

– Er det grunn til å være redd denne personen?

– Nei, det er viktig å presisere. Vi har ingen grunn til å si at han er farlig, at han er utagerende eller voldelig.

– Må gjøres regelendringer

Han mener det må gjøres en endring av regelverket for at disse personene ikke skal kunne begå gjentatte lovbrudd.

– Politiet gjør så godt vi kan, men av og til så er ikke regelverket slik at vi kan gjøre det som vi mener gagner samfunnet best, sier den fungerende politimesteren til NRK.

Nå mener han det er flere ting som kan gjøres med det norske regelverket.

– Det er flere ting som kan gjøres. Det ene er om man endrer regelverket omkring varetektsfengsling på tross av at man ikke kan domfelles ved en senere anledning av hensyn til sikkerheten til samfunnet, sier han.

Politimesteren mener også tvangsinnleggelser av helsevesenet kan fungere bedre med regelverket for strafferammene til personer med en slik tilstand.

En tredje mulighet er å se på hvordan det gjøres i nabolandene.

– I Sverige sier regelverket at om strafferettslig utilregnelige utøver en handling som ikke er motivert av denne tilstanden, så vil de kunne straffes uansett, avslutter fungerende politimester i Vest-Finnmark politidistrikt, Thomas E. Darell.