Gjør opprør mot nye regler for Tanavassdraget

Norske og finske samer protesterer mot den nye avtalen for fiske i Tanavassdraget. De vil nå nekte folk å fiske i deler av Norges viktigste laksevassdrag.

Protest mot nye regler for Tanavassdraget

Ellos Deatnu-grupperingen består av samer fra Norge og Finland. De har erklært et såkalt Moratorium, som er en protest mot Norge og Finlands avtale om Tanavassdraget.

Foto: Ellos Deatnu

– Ethvert fiskekort som er solgt vil ikke være gjeldende i Tanavassdraget rundt øya. Vi kommer ikke til å løfte knyttnevene, men vi har retten på vår side, sier talsperson i Ellos Deatnu, Beaska Nillas til NRK.

Čearretsuolu er en øy som ligger midt i elva på stedet der Tanavassdraget deles av grensen mellom Norge og Finland. Grupperingen som står bak sier utspillet er en reaksjon på den nylig fremforhandlede avtalen for fisket i vassdraget. Området tilhører de lokale samene, slår talsperson Beaska Nillas fast.

Aksjonsgruppe vil reforhandle avtalen om Tanavassdraget

Ellos Deatnu-gruppen har erklært et moratorium på og i området rundt øya Čearretsuolu i Deatnu-Tanaelva, som en reaksjon på de nylig fremforhandlede avtalen for fisket i vassdraget.

Foto: Ellos Deatnu

– Nok er nok

– Når vi ser hvordan statene tar våre rettigheter bit for bit, så har vi ikke lenger noe annet valg enn å si at nok er nok. Hvis vi skal overleve som folk så må dette ta slutt. De nye forskriftene bryter lokal samisk sedvane samtidig som laksefisket har en uunnværlig rolle for samenes liv i Tanadalen, sier Nillas i en pressemelding.

Det lokale samiske samfunnet føler seg neglisjert i forhandlingene om avtalen, og de nye reglene et brudd mot menneskerettigheter, urfolksrettigheter samt mot både norske og finske grunnlover, mener han.

Dette er det foreløpig siste av flere negative reaksjoner som har kommet på avtalen som norske og finske myndigheter signerte 30. september 2016. I januar kom Tanavassdragets Fiskeforvaltning på banen, og sa at de ikke hadde fått sagt sin mening om avtalen før den ble signert.

Laster kart, vennligst vent...

Organisasjonen Ellos Deatnu vil hindre turister å fiske i området rundt Čearretsuolu, en øy på grensa mellom Finland og Norge.

Vil håndheve egne regler

Ellos Deatnu har valgt å erklære et såkalt Moratorium på og rundt øya Čearretsuolu. Det betyr i praksis å håndheve egne fiskeregler.

– Siden vi har erklært de nylig innførte forskriftene for ugyldige i dette spesielle området vil heller ikke solgte fiskekort være gyldige her. For å få lov til å fiske må derfor turistfiskere be om tillatelse fra det samiske folket i Tanadalen, og spesielt av Helander-slekten, som tradisjonelt har tatt seg av dette området, sier Beaska Niillas.

Ellos Deatnu-grupperingen vil ha nye forhandlinger om Tanavassdraget.

– Vi oppfordrer folk i Tanadalen til å erklære flere moratorium i andre områder langs
vassdraget, inntil en ny avtale er på plass, sier Niilas.

Fluefisker i Storfossen i Tana

Tanaelva er et av Norges viktigste laksevassdrag og har status som nasjonalt laksevassdrag. Bildet er tatt ved Storfossen i Tana.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Norsk lov gjelder

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet avkrefter at det samiske samfunnet ikke har blitt hørt.

– De har vært inkludert hele veien, og var godt ivaretatt og representert i forhandlingene, sier Lunde til NRK.

Han mener det er en viktig avtale som er framforhandlet, og at den vil ta vare på laksebestanden i elva.

– De som har lovlig tilgang til elva skal være trygge på at de får det. Har noen kjøpt fiskekort skal de selvfølgelig få fiske, for norsk lov skal gjelde på norsk territorium, sier Lunde.