Hopp til innhold

Har gjenvunnet makt over Nordkapp

Kommunen skal få være med å bestemme over det konsernsjefen i Rica kaller Norges viktigste reisemål.

Nordkapp klippen

Nordkapp kommune kan i fremtiden be om dokumentasjon på at prisen man betaler for å komme inn på platået ikke er for dyr i forhold til å gjøre området attraktivt for friluftsfolk.

Foto: Atle Markeng / NRK

De folkevalgte i turistkommunen Nordkapp skal nå få bestemme over Nordkapp-platået, skriver Finnmark Dagblad,

Det skjer etter at miljøverndepartementet har tolket friluftsloven til at de folkevalgte skal ha medinnflytelse.

– Endelig kan vi sette strek for en sak som har versert i snart 25 år og se framover, sa Aps Ole Håvard Olsen i starten av debatten i kommunestyret i går skriver Finnmark Dagblad.

Dermed må Rica Hotels Finnmark AS, som fester grunnen, i fremtiden søke kommunen om tillatelse til å kreve inn adgangsavgift.

Må gi kommunen innsyn

Ole-Jacob Wold

Konsernsjef i Rica, Ole Jacob Wold.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Hele 22 punkter skal Rica måtte forholde seg til, helt frem til 2018.

Blant annet kan kommunen be om dokumentasjon på at prisen man betaler for å komme inn på platået ikke er for dyr i forhold til å gjøre området attraktivt for friluftsfolk.

Bestemmelsen er et resultat av drøftinger med både advokater og Rica selv, som i utgangspunkt hadde flere innvendinger på de kommunens ønsker.

– Dette kan vi leve med

Konsernsjef i Rica, Ole Jacob Wold, er likevel godt fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Dette kan vi leve godt med, var hans umiddelbare kommentar til Finnmark Dagblad.

Enda er det Rica som sitter med eiendommene og festekontrakten på Nordkapp, selv om Scandic formelt overtok driften av Rica i går.