Gjenopptar etterforskning av omstridt sak i Skjervøy

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har bedt politiet sette i gang etterforskning av Skjervøy Fiskeriutvikling.

Skjervøy

Saken handler om hva som skjedde med de 15 millionene som kommunen fikk da Nergård-konsernet trakk seg ut av kommunen i 2010.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Et enstemmig kommunestyre har bedt om at bruken av kommunale midler fra fondet blir etterforsket, men Troms politidistrikt henla i desember i fjor saken.

Nå har Skjervøy kommune fått medhold av statsadvokatembetet i klagen om at saken skal etterforskes,

Statsadvokat Torstein Hevnskjell sier nye opplysninger om tilskudd fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Årvikbruket Eiendom, gjør det nødvendig å undersøke om det foreligger straffbare forhold.

Det kommunale fondet Skjervøy Fiskeriutvikling ble opprettet for å forvalte 15 millioner kroner som Skjervøy kommune fikk fra fiskerikonsernet Nergård da det trakk seg ut av kommunen og tok med seg trålkonsesjonene.

– Når det er bedt om etterforskning og beslutningen er tatt, må det bli slik, sier tidligere ordfører Roy Waage til NRK.

Han var styreleder i Skjervøy Fiskeriutvikling fram til våren 2012, mens Årviksand Eiendom fikk utbetalt penger til vedlikehold fra Skjervøy Fiskeriutvikling.

Etterpå er det stilt spørsmål ved om pengene er brukt til det formålet.

– Jeg synes revisjonsrapporten fra KomRev Nord gir et dekkende bilde av saken. Jeg kommer ikke på noe annet som det kan stilles spørsmål, ved sier Roy Waage.

Utover det ønsker han ikke å gi andre kommentarer.

Riktig, sier rådmannen

Rådmann Cissel Samuelsen i Skjervøy er glad for at statsadvokatembetet i Troms og Finnmark ga kommunen medhold i at saken skal politietterforskes, etter at saken først ble henlagt av Troms politidistrikt i desember i fjor.

– Jeg var forberedt på at statsadvokatene kom til at saken ikke skulle etterforskes. Nå skjer det og det er bra, sier Samuelsen.

– Det er ikke å stikke under en stol at det har vært mistillit i befolkningen. Mange har tenkt at det kanskje har skjedd noe ulovlig, noe kriminelt. Da kan det være greit å få dette avklart i en etterforskning, sier rådmannen i Skjervøy.

Politiet viser til at de tidligere har etterforsket saken med bistand fra Økokrim, og at det ikke er fremkommet noe nytt i dokumentene i saken som tilsier at den skal etterforskes videre.

Dette er ikke statsadvokat Torstein Hevnskjel enig i. Han viser til rapporten fra KomRev Nord om utbetalingen fra Skjervøy Fiskeriutvikling til Årvikbruket Eiendom, og mener det er grunn til å etterforske om det her har skjedd noe straffbart.