Gir seg etter habilitetsdiskusjon

Styrelederen i Helse Finnmark mener diskusjonen om henne roller ble for belastende.

Trine Magnus jobber til daglig som klinikksjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I løpet av høsten har flere ment at hun har hatt en problematisk dobbeltrolle, når hun samtidig har vært styreleder for Helse Finnmark.

Belastende diskusjon

Magnus mener fortsatt at hennes to roller har vært mulig å kombinere. Men den offentlige debatten rundt tema har vært for belastende for Helse Finnmark, sier hun.

– Helse Finnmark har en svær jobb å gjøre. Og det er forferdelig vanskelig å gjøre denne jobben befolkningen forventer innenfor de rammene de har til rådighet. Det krever all oppmerksomhet, og da er ikke Helse Finnmark tjent med en styreleder som noen kan betvile habiliteten til, sier hun til NRK.

Holmgren overtar

Magnus skulle egentlig sitte som styreleder frem til juni 2008. Ketil Holmgren fra Hammerfest rykker nå opp som styreleder etter Magnus.

– Styreleder Trine Magnus har sammen med resten av styret, ledelse og ansatte gjort en god jobb i den krevende omstillingsprosessen som Helse Finnmark HF er inne i. Når hun nå ber om avløsning er Helse Nord RHF svært fornøyd med at Ketil Holmgren, som har vært nestleder siden 2002, påtar seg vervet som styreleder. Det bidrar til kontinuitet i arbeidet, sier styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol i en pressemelding.