Gir ikke støtte til kjøttproduksjon

Landbruksminister Jon Georg Dale mener at det ikke er aktuellt med startpakke for de som vil starte med kjøttproduksjon i Finnmark. Både NIBIO og Finnmark Bondelag har etterlyst startpakke til de som vil starte opp i Finnmark, på grunn av Finnmark sitt store areal-potensiale. På den måten vil Norge kunne slippe så mye import av kjøtt mener de.

Nyheter fra Troms og Finnmark