Hopp til innhold

Gir blaffen i reindrifta

Mer enn en tredel av finnmarkingene gir blaffen i reindrifta, viser undersøkelse fra InFact.

Rein

Mer enn en tredel av Finnmarks befolkning vil ofre reindrifta for mer industri.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mer enn halvparten av finnmarks befolkning bryr seg lite eller ingenting - dersom reindrifta blir rammet ved etablering av gruver og industri i fylket.

Det viser en undersøkelse InFact har gjort for NRK. De som bryr seg aller minst er menn.

(De spurte avga stemme på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er helt uviktig, mens 5 er svært viktig)

– Reindrifta må ikke stå i veien

reindrift


Hvor viktig er det at reindriftsnæringen ikke rammes av store naturinngrep som gruvedrift og annen industrivirksomhet ?

Total

100.0%

100.0%

100.0%

 

Kjønn

Total

 

Mann

Kvinne

 

1 - Helt uviktig

45.2%

24.0%

34.4%

2

21.5%

20.2%

20.9%

3

16.7%

30.4%

23.7%

4

6.4%

10.1%

8.3%

5 - Svært viktig

10.1%

15.3%

12.8%

«Jeg synes reindrifta gjør stort sett som de vil i Finnmark nå. Om det kommer gruvedrift så gjør det ingenting.»

«Man bør jo ta hensyn til reindrifta. Men de må ikke stå i veien for utvikling heller.»

«Reindrifta tar beslag i alt av jord vi har her oppe. Det burde gå fint å ha både reindrift og industri.»

Uttalelsene fra gata i Hammerfest virker å være ganske beskrivende for de holdningene som råder i Finnmark for øyeblikket.

– Uviktig

Ellen Inga O. Hætta
Foto: NRK

InFact har spurt 986 finnmarkinger om «Hvor viktig er det at reindriftsnæringen ikke rammes av store naturinngrep som gruvedrift og annen industrivirksomhet?»

Over en tredel av de spurte mener det er helt uviktig – mens 13 prosent mener at å ta vare på reindrifta er svært viktig.

– Vi vet at enkelte kommuner har stor arbeidsledighet. Mange steder skriker etter nye arbeidsplasser og det er nok med til å bidra til holdningene, sier høyrepolitiker og tidligere reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Er folk bare positive til industri, eller også negative til reindrift?

– Det er nok begge deler, men folk i Finnmark er negative til reindrift – og det er trist, avslutter Hætta.