– Gikk kaldt nedover ryggen da jeg så bildet

Et unikt krigsbilde viser en motstandshelt i samtale med en tysk SS-offiser, tre år før SS får helten til å begå selvmord.

Karl Rasmussen snakker med SS offiser

Vadsø, juni 1941: En SS-Scharführer tilhørende Sanitätsstaffel SS-IR 9, i samtale med Karl «Kalle» Rasmussen. Fotografi fra skolegården, foran bestyrerboligen. Karls far, Richard, var skolebestyrer i Vadsø.

Foto: Ukjent

Krigshistoriker Rune Ratio har skaffet seg et svært unikt krigsbildet i samlinga si. Bildet viser Karl Rasmussen, som seinere ble en av Finnmarks store motstandshelter, i samtale med en tysk SS underoffiser i Vadsø ved starten av andre verdenskrig.

Rasmussen jobbet som radioagent i Alta-området, og valgte å ta sitt eget liv da han seinere ble tatt av nettopp SS (Schutzstaffel). Rautio sier det gikk kaldt nedover ryggen, da han så bildet første gang.

Svært spesielt bilde

– Det er et amatørfoto som er tatt av en annen SS-soldat, og det er et foto som jeg fant i en privat samling i Tyskland. Så det er ikke tatt av et propagandakompani eller tysk pressekorps. Det er et veldig, veldig spesielt og veldig sjeldent bilde, forteller Rautio med ærefrykt.

Rune Rautio

Historiker Rune Rautio sier bildet er svært sjeldent og viser en av Norges største motstandshelter.

Foto: Allan Klo/NRK

Karl Rasmussen var sentral da radiosenderen «Ida» ble etablert i Alta. Han og de andre agentene sendt opplysninger til de allierte som til slutt endte med at de tyske slagskipene «Scharnhorst» og «Tirpitz» ble senket under annen verdenskrig.

– Da «Ida» ble avslørt av tyskerne rømte Karl Rasmussen, men ble arrestert i Troms av SS. For å unngå å avsløre under tortur det han visste, valgte Rasmussen å begå selvmord ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje i SS-bygningen i Tromsø, sier Rautio.

Enestående historie

Det er denne historien som ifølge Rune Ratio gjør bildet så enestående.

– Ja, det er tatt i skolegården i Vadsø i juni 1941, samme måneden som den tyske invasjonen av Sovjet starter. Bildet viser Karl Rasmussen som var sønnen til skolestyreren. Han står i skolegården i samtale med en underoffiser i SS, som på det tidspunktet var den styrken som besatte Vadsø. Bildet er jo et paradoks eller kall det gjerne ironi, når man tenker på at bare tre år etter så tar Rasmussen sitt eget liv i Tromsø. Og det gjør han for ikke å røpe sine agentkontakter nettopp for SS.

Ifølge Rune Rautio er dette et bilde av det han mener er en av Norges aller største motstandshelter under annen verdenskrig.

– Karl Rasmussen gikk jo inn i et aktivt motstandsarbeid, og var en sentral person knyttet til det britiske etterretningsarbeidet i Vest-Finnmark rettet mot slagskipet «Tirpitz». Slik jeg ser det fremstår Rasmussen derfor som en av de fremste motstandsheltene i Norge. I Nordnorsk historie har han en ganske høy stjerne, men nasjonalt har man ikke helt forstått hvor stor betydning Rasmussen hadde. Han gjorde jo det ultimate offeret, han ofret sitt eget liv for å ikke røpe det han visste til tyskerne. Derfor er han en stor nordnorsk krigshelt.

Slagskipet Tirpitz, 53.000 BRT dødvekt!

Slagskipet «Tirpitz» som lå i Kåfjord i Finnmark.

Foto: Bombercommand Museum, UK

Skryter av bildet

Tore Greiner Eggan er en av Norges største samlere av bilder fra 2. verdenskrig. Han har cirka 140.000 bilder, de fleste fra krigen i Norge. Rautios bilde av Karl Rasmussen er helt fantastisk, mener han.

– Det at du ser en fremtidig motstandsmann i samtale med en fra okkupasjonsmakten, det må betegnes som unikt. Spesielt når man tenker på det Rasmussen gjennomgår etterpå. Det gjør hele bildet helt fantastisk.

Og om Greiner Eggan skal finne et bilde som kan sammenliknes med dette, så må han hente frem de aller mest kjente.

– Da må det vel være bilde av tyskernes mars nedover Karl Johan i aprildagene 1940, der Gunnar «Kjakan »Sønsteby blir avbildet med sykkelen sin. På det bildet er ikke Sønsteby gjenkjennelig for dem som ikke VET at det er han. På bildet av Rasmussen derimot er Rasmussen lett gjenkjennelig. Slike bilder finnes det svært få av. Den tekniske kvaliteten på rasmussenbildet er også svært bra, når man tenker på hvilken tidsepoke det er tatt i, sier Eggan.

The German battleship Tirpitz in Bogen Bay in Ofotfjord, near Narvik, Norway, during World War II. c

Slagskipet «Tirpitz» som lå i Kåfjord i Finnmark.

Foto: U.S. Naval Historical Center , Wikimedia Commons

Betyr mye for samlere

Eggan tror bildet har stor verdi for en samler som Rautio.

– For en samler som Rune Rautio så må dette være et av de største klenodiene som finnes. For enhver som kjenner historien bak bildet vil det være et klenodie. For en vanlig samler så vil kan hende dette bildet ikke ha noen betydning, men straks du vet navnet på personen og kjenner hans historie så blir dette et fantastisk bilde. Dette er et bilde det kan utbroderes ganske mye om.

Historiker Rune Rautio har totalt 21.000 bilder fra 2. verdenskrig i Nord-Norge i sitt arkiv. Akkurat dette bilde av Karl Rasmussen rangerer han veldig høyt.

– Når du tar i betraktning hva det viser vil jeg vel si at det historisk er et av de viktigste, sier Rune Rautio.

70 år siden brenningen og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.
Høsten 1944 beordret Hitler nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms. Innbyggerne ble tvunget til å reise sørover, men noen trosset ordren og gjemte seg for tyskerne. Ennå lever mange av dem som opplevde redslene, sulten, kulden og tapene, og kan fortelle. Det finnes også lysstreif og fandenivoldsk motstand i historiene. På en fire timer lang temakveld får vi fortellingen om det som er kalt den største tragedien i Norge siden Svartedauen. Programleder er Carina Olset.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se kveldens Nordnytt med Hege Iren Hanssen