Hopp til innhold

Gigantras skaper frykt i bygdesamfunn

Et av de største steinrasene i nyere tid har skapt utrygghet i en bygd på Sørøya i Finnmark. Prislappen for å sikre området kan bli på flerfoldige millioner kroner.

Vi er i en fjordarm på Sørøya, nærmere bestemt Langstrand. Stedet befinner seg en halv times båttur fra Hammerfest. Med kun fire fastboende er det eierne av fritidsboliger som er i overtall.

– Vi opplever jevnlige steinsprang langs denne veien, men dette er det største raset som har gått, i hvert fall i min tid.

– Vår bekymring er at det rett og slett er for stort til at det kan åpnes. Det er bare trist, sier nestleder i Langstrand bygdelag, Nina Jørgensen.

I vår løsnet 24.000 kubikkmeter stein fra et fjell like ved bygda. De enorme steinmassene tok med seg deler av veien ut i havet, mens restene sperrer veien i om lag 50 meters lengde. Om lag fire måneder senere venter folk på Langstrand fremdeles på at noe blir gjort.

Langstrand

Nina Jørgensen er nestleder i Langstrand bygdelag. Som eier av en fritidsbolig tilhører hun flertallet av de som bruker det idylliske stedet i Sørøysundet ved Hammerfest. Det er kun fire fastboende på Langstrand.

Foto: Privat

Skal gjenåpnes

– Dette er en kommunal vei, og utgangspunktet er at den skal gjenåpnes, sier kommunedirektør i Hammerfest, Leif Vidar Olsen.

Han medgir at saken byr på både økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

– Å rydde veien vil ha en kostnad på rundt 2 millioner kroner. I etterkant av oppryddingen vil det være naturlig å sikre veien mot flere ras. Her ligger nok den største utfordringen, og her snakker vi om investeringer på flere millioner kroner, sier Olsen.

Rådmann i Hammerfest kommune, Leif Vidar Olsen.

– Dette er en kommunal vei, og utgangspunktet er at den skal gjenåpnes, sier kommunedirektør i Hammerfest, Leif Vidar Olsen.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Samtidig er det vårt ansvar å påse at folk kan ferdes trygt langs denne veien. Slik tilstanden er nå, er området veldig usikkert, understreker kommunedirektøren.

Sjeldent stort ras

Steinskred ved Langstrand

Dette steinraset er et av de største noensinne i Finnmark.

Steinskred ved Langstrand Sørøya.

Raset sperrer veien som forbinder Langstrand med nabobygdene Lotret og Sandøybotn på Sørøya.

Steinsprang ved Langstrand på Sørøya

Det går jevnlig mindre ras på strekningen. Denne steinen har rast ut et steinkast fra det store raset.

Foto: Paul Nilsen og Allan Klo

I en rapport signert Multiconsult understrekes det at steinras i denne størrelsesorden er sjelden kost. Under befaringen tidligere i sommer ble det observert løse blokker og oppsprukket berg som kan gi steinsprang.

Veien går rett under et bratt fjell, og steinsprang på 300 til 1000 kilo er ikke uvanlig, skriver geologen i sin rapport.

Nina Jørgensen bekrefter dette.

– Når regnet kommer på våren og tiningen tar til, er det ingen som beveger seg i dette området. Da vet vi så altfor godt at det jevnlig ramler ned enkeltsteiner i veien. Dette er likevel ikke verre enn at vi rydder opp selv når forholdene er blitt tryggere, sier hun.

NVE mangler statistikk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å overvåke skredvirksomhet. Senioringeniør ved skredseksjonen, Andrea Taurisano, sier det eksisterer lite statistikk for steinskred.

– Det har vi dessverre ikke i den grad vi skulle ønske. Steinskred skjer sjeldnere enn steinsprang, som jo inntreffer ofte. Med få hendelser er det ikke enkelt å lage god statistikk ut av det, sier han.

Taurisano påpeker likevel en sammenheng mellom mildere vintre og risikoen for steinskred.

Styrtregn en utløsende faktor

– Vi vet at steinsprang og steinskred ofte utløses av styrtregn. Årsaken er at mye vann i steinsprekker kan gjøre dette mer sannsynlig. Det vil skje oftere når man opplever store svingninger over og under frysepunktet, sier skredeksperten.

Steinskred ved Langstrand, Sørøya.

Steinskredet gikk over veien ved Langstrand i april, og strekker seg i en lengde på 50 meter.

Foto: Allan Klo / NRK

– I vintre der temperaturen ikke holder seg stabil under frysepunktet, men varierer hele tiden opp og ned, kan man anta at man vil se flere steinsprang og steinskred, sier Taurisano.