Gigantmyr ødelegges av klimaendringene

De såkalte palsmyrene, som har torvhauger med permafrost i seg, er i ferd med å bli helt borte. Klimaendringene gjør at de smelter fort, og innen få år vil de være borte. Særlig fort går det i Sør-Varanger.

Person på ferdesmyra i sør-varanger

Det som ser ut som en vanlig kolle, eller en stor trovhaug, er egentlig en liten torvhaug med permafrost. Denne typen terreng er iferd med å bli borte.

Foto: Annika Hofgaard / NINA

– Folk tenker at det er en kolle i terrenget, men når du står på en pals står du faktisk på flere meter med is, forklarer forsker Annika Hofgaard ved Norsk institutt for naturforskning(NINA).

Hun er av flere som følger utviklingen til palsmyrene gjennom et nasjonalt overvåkningsprogram som startet i 2004.

Tiner bort

En av myrene er den store Ferdesmyra i Sør-Varanger kommune. På den gigantiske myra har pals vokst og vokst i åresvis før de har kollapset av seg selv, og stadig skapt nytt landskap med nye hauger og dammer.

Pals er nemlig torvhaguer med parmafrost som vokser når det er kaldt klima. Noe som skaper en artsrik myr ifølge NINA-forsker Hofgaard.

Utvikling av palsmyra Ferdesmyra

Pals i Ferdesmyras nordre del. Det øvre bildet fra 2004 viser at palsen e ri en rask nedbrytningsfase. I det midtre bildet fra 2008 er palsen helt borte og en dam er dannet der palsen lå. I det nederste bildet fra 2013 er store deler av dammen igjengrodd med torvmose og myrull.

Foto: Annika Hofgaard / NINA

– Vekst og forfall av palsene gir et dynamisk og sammensatt miljø av dammer, kantsoner og palser. Dette gir et stort mangfold av insekter, som igjen gir en stor rikdom av fugler, sier Hofgaard på NINAs egne nettsider.

Enormer forandringer

Denstore Ferdesmyra er det stedet der NINAs forskere registrerer størst endring. Nesten alle palsene som man i området på 70-tallet er borte idag.

Kart over Ferdesmyra

Ferdesmyra hadde på 70-tallet pals på flere hundre kvadratmeter, men nå finnes det ingen igjen på den størrelsen.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Ferdesmyra ligger i et område der årsmiddeltemperaturen ligger nær null grader celsius. Slike områder er spesielt sårbare for klimaendringer, og selv små temperaturendringer kan gi store utslag, sier Hofgaard som påpeker at årsmiddeltemperaturen har steget med en og en halv grad siden 1870.

Utvilingen fører til at palsmyrene med sine mange dammer, pals og våte områder gror sammen til vanlig myr. Det kan igjen bety at færre arter kan leve på myra, og dermed får man en fattigere natur. Og konklusjonen er klar fra Annika Hofgaard.

– Dette er en naturtype vi ikke kommer til å ha i fremtida.