Hopp til innhold

Har funnet gift i reinkjøtt

Smelteverket i Nikel har skylda.

Rein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er påvist høye nivåer av dioksiner og PCB reinkjøtt fra Øst-Finnmark, melder Mattilsynet.

Prøvene er tatt fra rein som har beitet i Jarfjord- og Svanvik-området.

Disse beiteområdene ved russergrensa har det omstridte smelteverket i Nikel som nær nabo, bare få kilometer over på russisk side.

 

Og det er etter alt å dømme årsaken.

– Det er indikasjoner på at forurensingen stammer fra metallindustri, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Advarer barn og gravide

Tilsynet regner ikke med at det er noen helsefare ved å spise normale mengder reinkjøtt fra området, men man bør likevel nøye seg med maksimalt måltider per uke.

– Spesielt vil dette gjelde kvinner i fruktbar alder, gravide og barn, sier tilsynet.

Kreftfare

Dioksiner og PCB er miljøgifter som samler seg i kroppens fettvev, og som brytes ned svært langsomt. Påvirkning fra slike miljøgifter over lengre tid kan svekke immunforsvaret og forplantingsevnen, endre hormonbalansen og øke risiko for kreft.