Giæver ber om innsyn i Widerøe-tilbud

FlyViking ber staten utsette kontrakten med Widerøe inntil klagen er avgjort.

FlyViking tapte anbudsrunden på kortbanenettet

Tidligere Widerøe-pilot Ola Giæver og hans nye flyselskap FlyViking forsøkte å ta opp konkurransen med sin forrige arbeidsgiver med å legge inn anbud på fem ruteområder. Samtlige ble avvist av samferdselsdepartementet. Nå anker han.

Foto: PRIVAT FOTO

Ola Giæver i Fly Viking ber Samferdselsdepartementet om innsyn i tilbudet fra Widerøe, og protokollene fra forhandlingene om regionale ruteflyginger i Nord-Norge.

Gjennom advokatfirmaet Føyen Torkildsen vurderer FlyViking også å klage på at selskapet ble avvist i anbudskonkurransen.

Det går fram av et brev advokatfirmaet har sendt Samferdselsdepartementet.

– Det bes også opplyst når kontrakten (med Widerøe) ventes inngått, skriver advokat Kristine Wang.

«Det anmodes følgelig om at kontrakt ikke inngås med Widerøe før vi har mottatt etterspurte dokumenter og gitt en rimelig frist på 14 dager til å vurdere innholdet. Det bes samtidig opplyst om Samferdselsdepartementet ved en eventuell klage vil avvente kontraktinngåelse til klagen er ferdig behandlet og Fly Viking etter meddelelse av klagen er gitt en rimelig frist til å vurdere innholdet i svarbrevet», skriver advokat Kristine Wang i advokatfirmaet.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet sier de vil gjøre en vurdering av kravet om innsyn og gi en rask tilbakemelding til FlyViking.

Mistenkelig til tildelingen

Mandag ble det kjent at samferdselsdepartementet har tildelt flyselskapet Widerøe kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge fra 1. april 2017.

Widerøe vant i konkurranse med danske Danish Air Transport (DAT) og nordnorske FlyViking, der Lyngen-mannen Ola Giæver er hovedaksjonær.

Til NRK tidligere denne uken hevdet Giæver at Widerøe har drevet taktisk anbudsutregning, og analysert FlyViking og DAT. Det begrunnet han med at hans eget flyselskap skal ha vært rimeligere enn Widerøes anbud på Lofoten.

Giæver reagerte også på at Samferdselsdepartementet ikke ventet på at FlyViking skulle få de nødvendige lisensene på plass, som etter hans mening var noen dager unna.

– Anbudet er selvsagt gitt under forutsetning av at det er konkurranse, noe annet ville vært ganske dumt, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll da.

– Må ha lisens

Giæver har også kritisert Samferdselsdepartementet for å forskjellsbehandle tilbyderne.

Ifølge Samferdselsdepartementet fikk ikke FlyViking anbudet fordi selskapet mangler lisens. Giævers påstander kan ikke stå uimotsagt, da de ikke stemmer med virkeligheten, var den klare meldingen fra statssekretær Tom Cato Karlsen til NRK.

– Det går veldig klart fram av anbudspapirene at man må ha lisens for denne type flyging for at anbudet skal bli akseptert. Det har ikke FlyViking, og derfor ble deres anbud avvist.

Kan ha brutt konkurranseloven

Det er mistanke om at FlyViking kan ha brutt konkurranseloven da selskapet la inn tilbud på kortbanerutene i Nord-Norge. I september gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia i selskapets lokaler på Lyngseidet. Bakgrunnen var at Giæver 24. august fortalte at han hadde vært i Danmark og hatt mange møter med Jesper Rungholm, som er eier av Danish Air. Både det danske flyselskapet og Giævers selskap FlyViking AS har levert anbud på kortbanerutene i Lofoten og Finnmark.

– Avgjørelsen om anbudene endrer ikke på Konkurransetilsynets jobb med å kartlegge om FlyViking har brutt konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese hos Konkurransetilsynet til NRK. Det kan ta måneder før tilsynet er ferdig med sin etterforskning.